รายละเอียด ๑

เพื่อรักษาสภาพการใช้งานของอุปกรณ์ส่งสัญญาณ สถานีวิทยุพระพุทธศาสนาและสังคม วัดศรีทวี จังหวัดนครศรีธรรมราช เอฟเอ็ม ๑๐๓.๒๕ เมกะเฮิรตซ์ จึงยุติการออกอากาศในช่วงที่มีฝนฟ้าคะนอง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เจ้าอาวาสวัดศรีทวี
โทรศัพท์ : ๐๘๑-๓๗๐-๕๙๙๑, ๐๗๕-๓๔๑-๒๔๘
เวบไซต์ : watsritawee.org
ที่อยู่ : ๒๑๓๑/๘ ถนนเทวราช ตำบลท่าวัง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๐๐๐

  watsritawee      ๑ มิ.ย. ๖๓

รายละเอียด ๒

เมื่อวันอังคารที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เกิดเหตุฟ้าผ่าเสาส่งสัญญาณของสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาและสังคม วัดศรีทวี จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นเหตุให้ชุดคอมพิวเตอร์ ชุดคอมเพรสเซอร์และชุดเสียงสำหรับใช้ในสถานีวิทยุไม่สามารถใช้การได้ ทางสถานีวิทยุ ฯ จึงทำการปิดสถานี ๑ วัน ในวันพุธที่ ๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อซ่อมแซมและจัดซื้ออุปกรณ์ใหม่ทดแทนอุปกรณ์เดิมที่เสียหายไป จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

  watsritawee      ๔ มิ.ย. ๖๓