รายละเอียด ๑

ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนบวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรมในหลักสูตรคุณแม่สิริ กรินชัย ๒๐-๒๖ เมษายน ๒๕๖๓ ณ อาคารปฏิบัติธรรมพ่อท่านจุฬ วัดศรีทวี จังหวัดนครศรีธรรมราช *** ไม่มีค่าใช้จ่าย ***

ติดต่อสอบถาม

พระพุทธิสารเมธี เจ้าอาวาสวัดศรีทวี
โทร. ๐๘๑-๓๗๐-๕๙๙๑, ๐๗๕-๓๔๑-๒๔๘
https://watsritawee.org

  watsritawee      ๘ มี.ค. ๖๓      ๒๙ ก.ค. ๖๓

รายละเอียด ๒

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) วัดศรีทวีได้ยกเลิกการอบรมปฏิบัติธรรมตามแนวคุณแม่สิริ กรินชัย ในวันที่ ๒๐-๒๖ เม.ย. ๖๓ จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน​

  watsritawee      ๑๗ มี.ค. ๖๓

รายละเอียด ๓

ด้วยเหตุเภทภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) จึงต้องยกเลิกกิจกรรมกุศลของปีนี้ ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ๒๐-๒๖ เมษายน ๒๕๖๓ ณ วัดศรีทวี จังหวัดนครศรีธรรมราช หากสถานการณ์คลี่คลายจนเป็นปกติ ก่อน เมษายน ๒๕๖๔ หลวงพ่อท่านมีเมตตาให้จัดคอร์สนี้ต่อทันทีแน่นอนครับ

ในระหว่างนี้ ขอให้ “ลูกโยคี” ของคุณแม่สิริ ได้ใช้โอกาสที่อยู่บ้าน ได้ทำบ้านให้เป็นโบสถ์ ด้วยการเจริญสติ รู้ตัวทั่วพร้อม ให้ได้ต่อเนื่องกันนะครับ …

ที่มา : https://web.facebook.com/suwan.angkhasuwan…

  watsritawee      ๒๖ มี.ค. ๖๓