รายละเอียด

ด้วยวัดศรีทวีได้จัดบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลอุทิศผลให้กับอดีตเจ้าอาวาสและพระเถรานุเถระตลอดถึงผู้มีอุปการคุณแก่วัดเป็นประจำทุกปี เพื่อแสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวทิตาธรรม ในปีนี้มีการทอดผ้าป่าเพื่อสมทบทุนสร้างศาลาการเปรียญ ซึ่งกำลังก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ จึงขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบำเพ็ญบุญและทอดผ้าป่าในครั้งนี้โดยทั่วกัน ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยได้ประสาธน์พรให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญตลอดกาลนานเทอญ

กำหนดการ
วันศุกร์ที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ตรงกับแรม ๗ ค่ำ เดือน ๕
๐๙.๓๐ น. แสดงพระธรรมเทศนา ๑ กัณฑ์
๑๐.๐๐ น. พระสงฆ์ ๑๐ รูปสวดพระพุทธมนต์
๑๐.๔๐ น. ถวายผ้าป่าและภัตตาหารเพล
คณะผู้ร่วมงานรับประทานอาหาร, เสร็จพิธี

ติดต่อสอบถาม
พระพุทธิสารเมธี เจ้าอาวาสวัดศรีทวี
โทร. ๐๘๑-๓๗๐-๕๙๙๑, ๐๗๕-๓๔๑-๒๔๘
https://watsritawee.org

สมทบทุนได้ที่เลขบัญชีวัดศรีทวี ๘๐๑-๑-๔๑๕๐๙-๓ ธนาคารกรุงไทย

  watsritawee      ๑๐ เม.ย. ๖๒ (สำเนาข้อมูลจาก https://watsitawee.org)      ๑๘ ส.ค. ๖๓