อบรมหลักสูตร “พัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุข” *** ฟรี *** (17-23 เม.ย. 62)

ขอเชิญชวนกัลยาณมิตรเข้าร่วมอบรมในหลักสูตร “พัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุข” ในวันที่ 17-23 เมษายน 2562 ณ อาคารปฏิบัติธรรมพ่อท่านจุฬ วัดศรีทวี ถนนเทวราช ตำบลท่าวัง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช *** ไม่มีค่าใช้จ่าย *** สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือ สมัครอบรม ได้ที่ เจ้าอาวาสวัดศรีทวี