รายละเอียด

“…การเขียนเรื่องใด ๆ จะเป็นแนวใดก็ตาม จะเป็นคุณเป็นประโยชน์ได้ และจะเป็นโทษได้ทั้งนั้น แล้วแต่วิธีการเขียนที่ประพันธ์หรือที่เรียบเรียง ถ้ามีความคิดที่ดีที่ชอบธรรมอยู่ แล้วเขียนลงไปด้วยความสามารถก็เป็นคุณได้…”

พระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ พระราชทานแก่คณะกรรมการจัดรายการโดยเสด็จพระราชกุศล ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน
๑๐ มีนาคม ๒๕๑๓


บริจาค : ผ่านแอปของทุกธนาคาร
Donate: Via any banking app