รายละเอียด

“…เป็นครูใช่ไหม ขอฝากเด็ก ๆ ด้วยนะ ช่วยสอนเขาให้เป็นคนดี…”

พระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ พระราชทานแก่ครูวิทย์ อนันตะ เมื่อคราวเสด็จประพาสทางเหนือ
๑ มีนาคม ๒๕๐๑


เติมบุญ
: สแกนคิวอาร์โค้ดนี้
ผ่านแอปของทุกธนาคาร