รายละเอียด

“…เป็นครูใช่ไหม ขอฝากเด็ก ๆ ด้วยนะ ช่วยสอนเขาให้เป็นคนดี…”

พระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ พระราชทานแก่ครูวิทย์ อนันตะ เมื่อคราวเสด็จประพาสทางเหนือ
๑ มีนาคม ๒๕๐๑


บริจาค : ผ่านแอปของทุกธนาคาร
Donate: Via any banking app