เติมบุญ Give

ตกแต่งฐานพระพุทธรูปและปูพื้นศาลาการเปรียญ Flooring Donation

ตกแต่งฐานพระพุทธรูปและปูพื้นศาลาการเปรียญ Flooring Donation

ขอเชิญทุกท่านร่วมบริจาคสมทบทุนงานตกแต่งฐานพระพุทธรูปและงานปูพื้นทั้งภายในและภายนอกศาลาการเปรียญวัดศรีทวี จังหวัดนครศรีธรรมราช ท่านสามารถร่วมบุญได้ผ่านทางธนาคารกรุงไทย สาขานครศรีธรรมราช ชื่อบัญชี : วัดศรีทวี เลขบัญชี : ๘๐๑-๑-๔๑๕๐๙-๓ หรือสแกนคิวอาร์โค้ด “เติมบุญ”...

ตกแต่งงานฝ้าเพดานศาลาการเปรียญ Ceiling Donation

ตกแต่งงานฝ้าเพดานศาลาการเปรียญ Ceiling Donation

ขอเชิญทุกท่านร่วมบริจาคสมทบทุนตกแต่งงานฝ้าเพดานศาลาการเปรียญวัดศรีทวี จังหวัดนครศรีธรรมราช ท่านสามารถร่วมบุญได้ตามรายการที่กำหนดไว้ดังต่อไปนี้ ๑. งานปิดทับหลังคา จำนวน ๔๔๐ ตารางเมตร ตารางเมตรละ ๒,๕๐๐ บาท ๒. งานห่อหุ้มคาน จำนวน ๓๐๐ ตารางเมตร ตารางเมตรละ ๓,๐๐๐ บาท ๓....

กองทุนเผยแผ่ธรรมทางวิทยุ Buddhism Radio Broadcasting Donation

กองทุนเผยแผ่ธรรมทางวิทยุ Buddhism Radio Broadcasting Donation

ขอเชิญทุกท่านร่วมบริจาคสมทบทุนกองทุนเผยแผ่ธรรมทางวิทยุ สถานีวิทยุพระพุทธศาสนาและสังคม เอฟเอ็ม ๑๐๓.๒๕ เมกะเฮิรตซ์ “สื่อธรรมะ สาระเพื่อชุมชน” วัดศรีทวี จังหวัดนครศรีธรรมราช ท่านสามารถร่วมบุญได้ผ่านทางธนาคารกรุงไทย สาขาโรบินสัน-โอเชี่ยน นครศรีธรรมราช ชื่อบัญชี :...

ปลูกต้นไม้สร้างป่าให้วัด Tree Donation

ปลูกต้นไม้สร้างป่าให้วัด Tree Donation

ขอเชิญทุกท่านร่วมบริจาคสมทบทุนกิจกรรมปลูกต้นไม้สร้างป่าให้วัด ณ วัดศรีทวี จังหวัดนครศรีธรรมราช ท่านสามารถร่วมบุญได้ผ่านทางธนาคารกรุงไทย สาขานครศรีธรรมราช ชื่อบัญชี : วัดศรีทวีเลขบัญชี : ๘๐๑-๑-๔๑๕๐๙-๓ หรือสแกนคิวอาร์โค้ด “เติมบุญ” ผ่านแอปของ “ทุกธนาคาร”...

บัญชีธนาคาร Bank Account

ธนาคารกรุงไทย สาขานครศรีธรรมราช
Krungthai Bank, Nakhon Si Thammarat Branch

ชื่อบัญชี : วัดศรีทวี
Account Name: Wat Sritawee

เลขบัญชี : ๘๐๑-๑-๔๑๕๐๙-๓
Account Number: 801-1-41509-3

Swift Code: KRTHTHBK

คิวอาร์โค้ด QR Code

สแกนคิวอาร์โค้ดนี้ผ่านแอปของทุกธนาคาร
Scan this QR Code through any mobile banking app