เติมบุญ Give

ปูพื้นศาลาการเปรียญ Flooring Donation

ปูพื้นศาลาการเปรียญ Flooring Donation

ขอเชิญทุกท่านร่วมบริจาคสมทบทุนงานปูพื้นทั้งภายในและภายนอกศาลาการเปรียญวัดศรีทวี จังหวัดนครศรีธรรมราช ติดต่อสอบถาม พระพุทธิสารเมธี เจ้าอาวาสวัดศรีทวีโทร. ๐๘๑-๓๗๐-๕๙๙๑, ๐๗๕-๓๔๑-๒๔๘https://watsritawee.org สมทบทุนผ่านธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชี : วัดศรีทวีเลขบัญชี :...

กองทุนเผยแผ่ธรรมทางวิทยุ Buddhism Radio Broadcasting Donation

กองทุนเผยแผ่ธรรมทางวิทยุ Buddhism Radio Broadcasting Donation

ขอเชิญทุกท่านร่วมบริจาคสมทบทุนกองทุนเผยแผ่ธรรมทางวิทยุ สถานีวิทยุพระพุทธศาสนาและสังคม เอฟเอ็ม ๑๐๓.๒๕ เมกะเฮิรตซ์ “สื่อธรรมะ สาระเพื่อชุมชน” วัดศรีทวี จังหวัดนครศรีธรรมราช ติดต่อสอบถาม พระพุทธิสารเมธี เจ้าอาวาสวัดศรีทวี โทร. ๐๘๑-๓๗๐-๕๙๙๑, ๐๗๕-๓๔๑-๒๔๘...

ปลูกต้นไม้สร้างป่าให้วัด Tree Donation

ปลูกต้นไม้สร้างป่าให้วัด Tree Donation

ขอเชิญทุกท่านร่วมบริจาคสมทบทุนกิจกรรมปลูกต้นไม้สร้างป่าให้วัด ณ วัดศรีทวี จังหวัดนครศรีธรรมราช ติดต่อสอบถาม พระพุทธิสารเมธี เจ้าอาวาสวัดศรีทวี โทร. ๐๘๑-๓๗๐-๕๙๙๑, ๐๗๕-๓๔๑-๒๔๘ https://watsritawee.org สมทบทุนผ่านธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี : วัดศรีทวี เลขบัญชี :...

ตกแต่งงานฝ้าเพดานศาลาการเปรียญ (ปิดรับบริจาค) Ceiling Donation (Closed)

ตกแต่งงานฝ้าเพดานศาลาการเปรียญ (ปิดรับบริจาค) Ceiling Donation (Closed)

ขณะนี้งานฝ้าเพดานศาลาการเปรียญวัดศรีทวีได้ดำเนินการแล้วเสร็จอย่างสมบูรณ์ วัดศรีทวีจึงปิดรับบริจาคตั้งแต่วันเสาร์ที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป ขอขอบคุณและขออนุโมทนาบุญกับทุก ๆ ท่านที่ร่วมบุญนี้ด้วยครับ ... สาธุ   watsritawee      ๑๓ เม.ย. ๖๒      ๒๐ ก.ค. ๖๓The...