รายละเอียด ๑ Detail 1

ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมสมทบทุนงานจัดสวนสุขภาพด้านหน้าวัด เพื่อใช้เป็นสถานที่บำรุงสุขภาพของผู้สูงวัย ผู้สนใจเชิญบริจาคได้ที่เลขบัญชีวัดศรีทวี ๓๘๙-๐-๒๒๖๘๓-๓ ธนาคารกรุงไทย หรือคิวอาร์โค้ด

ติดต่อสอบถาม
พระพุทธิสารเมธี เจ้าอาวาสวัดศรีทวี
โทร. ๐๘๑-๓๗๐-๕๙๙๑, ๐๗๕-๓๔๑-๒๔๘
https://watsritawee.org

We invite all Buddhists to contribute to Arranging a Health Garden in Front of a Temple, to be used as a place for maintaining the health of the elderly. You can make a donation at Wat Sritawee Account Number 389-0-22683-3, Krungthai Bank, Swift Code: KRTHTHBK, or the QR Code.

For more information contact
Phra Puttisarametee, the Prelate of Wat Sritawee
Tel. (+66) 081-370-5991, 075-341-248
https://watsritawee.org

  watsritawee      ๕ ก.พ. ๖๔ Feb 5, 2021

รายละเอียด ๒ Detail 2

ความก้าวหน้างานจัดสวนสุขภาพด้านหน้าวัดศรีทวีเมื่อวันศุกร์ที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔
The progress of Arranging the Health Garden in Front of Wat Sritawee on Friday, 12 February 2021

  watsritawee      ๑๒ ก.พ. ๖๔ Feb 12, 2021      ๓ มี.ค. ๖๔ Mar 3, 2021

รายละเอียด ๓ Detail 3

ความก้าวหน้างานจัดสวนสุขภาพด้านหน้าวัดศรีทวีเมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔
The progress of Arranging the Health Garden in Front of Wat Sritawee on Thursday, 25 February 2021

  watsritawee      ๒๕ ก.พ. ๖๔ Feb 25, 2021      ๓ มี.ค. ๖๔ Mar 3, 2021

รายละเอียด ๔ Detail 4

ความก้าวหน้างานจัดสวนสุขภาพด้านหน้าวัดศรีทวีเมื่อวันจันทร์ที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
The progress of Arranging the Health Garden in Front of Wat Sritawee on Monday, 1 March 2021

  watsritawee      ๑ มี.ค. ๖๔ Mar 1, 2021      ๓ มี.ค. ๖๔ Mar 3, 2021

รายละเอียด ๕ Detail 5

ความก้าวหน้างานจัดสวนสุขภาพด้านหน้าวัดศรีทวีเมื่อวันพุธที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
The progress of Arranging the Health Garden in Front of Wat Sritawee on Wednesday, 3 March 2021

  watsritawee      ๓ มี.ค. ๖๔ Mar 3, 2021