รายละเอียด ๑ Detail 1

ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาบริจาคสมทบทุนปูพื้นศาลาการเปรียญวัดศรีทวี ตารางเมตรละ ๑,๖๐๐ บาท หรือตามกำลังศรัทธา ท่านสามารถบริจาคได้ ณ วัดศรีทวี หรือบริจาคผ่านธนาคารกรุงไทย สาขานครศรีธรรมราช ชื่อบัญชี วัดศรีทวี เลขบัญชี ๘๐๑-๑-๔๑๕๐๙-๓

ติดต่อสอบถาม
พระพุทธิสารเมธี เจ้าอาวาสวัดศรีทวี
โทร. ๐๘๑-๓๗๐-๕๙๙๑, ๐๗๕-๓๔๑-๒๔๘
https://watsritawee.org

We invite all devout Buddhists to contribute to Flooring the Sermon Hall of Wat Sritawee, 1,600 Thai Baht per square meter or as much as you would like to. You can make a donation at Wat Sritawee or donate via Krungthai Bank–Nakhon Si Thammarat Branch, Account Name: Wat Sritawee, Account Number: 801-1-41509-3, Swift Code: KRTHTHBK.

For more information contact
Phra Puttisarametee, the Prelate of Wat Sritawee
Tel. (+66) 081-370-5991, 075-341-248
https://watsritawee.org

  watsritawee      ๑๙ พ.ค. ๖๓ May 19, 2020      ๕ มี.ค. ๖๔ Mar 5, 2021

รายละเอียด ๒ Detail 2

ร้อยตำรวจตรีหญิง อาภรณ์ สิทธิสงวน บริจาคเป็นทุนปูพื้นศาลาการเปรียญ ณ วัดศรีทวี จำนวนเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท

ขออุโมทนาบุญ

ที่มา : https://web.facebook.com/Suwittanty…

Police Sub-Lieutenant Arbhorn Sitdhisanguan (Woman in the Royal Thai Police) donated 1,000,000 Thai Baht for Flooring the Sermon Hall of Wat Sritawee.

We rejoice in your merit.

Source: https://web.facebook.com/Suwittanty…

  watsritawee      ๑๒ ก.พ. ๖๔ Feb 12, 2021

รายละเอียด ๓ Detail 3

ความก้าวหน้างานปูพื้นศาลาการเปรียญวัดศรีทวีเมื่อวันพุธที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
The progress of Flooring the Sermon Hall of Wat Sritawee on Wednesday, 3 March 2021

  watsritawee      ๓ มี.ค. ๖๔ Mar 3, 2021

รายละเอียด ๔ Detail 4

ความก้าวหน้างานปูพื้นศาลาการเปรียญวัดศรีทวีเมื่อวันศุกร์ที่ ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
The progress of Flooring the Sermon Hall of Wat Sritawee on Friday, 5 March 2021

  watsritawee      ๕ มี.ค. ๖๔ Mar 5, 2021