รายละเอียด ๑

ขอเชิญทุกท่านร่วมบริจาคสมทบทุนงานปูพื้นทั้งภายในและภายนอกศาลาการเปรียญวัดศรีทวี จังหวัดนครศรีธรรมราช

ติดต่อสอบถาม

พระพุทธิสารเมธี เจ้าอาวาสวัดศรีทวี
โทร. ๐๘๑-๓๗๐-๕๙๙๑, ๐๗๕-๓๔๑-๒๔๘
https://watsritawee.org

สมทบทุนผ่านธนาคารกรุงไทย
ชื่อบัญชี : วัดศรีทวี
เลขบัญชี : ๘๐๑-๑-๔๑๕๐๙-๓
หรือสแกนคิวอาร์โค้ดนี้ผ่านแอปของทุกธนาคาร

  watsritawee      ๑๙ พ.ค. ๖๓      ๒๑ ก.ค. ๖๓

Detail 1

We invite everyone to donate for installing flooring both interior and exterior of the sermon hall of Wat Sritawee, Nakorn Sri Dhammaraj, Thailand.

Contact

Phra Puttisarametee, the Prelate of Wat Sritawee
Call (+66) 081-370-5991, (+66) 075-341-248
https://watsritawee.org

Donate via Krungthai Bank
Account Name: Wat Sritawee
Account Number: 801-1-41509-3
Swift Code: KRTHTHBK
or, scan this QR Code through any mobile banking app

  watsritawee      May 19, 2020      Jul 21, 2020

รายละเอียด ๒

พื้นภายในของศาลาการเปรียญจะได้รับการปูด้วยหินแกรนิต

  watsritawee      ๒๗ พ.ค. ๖๓

Detail 2

The interior floor of the sermon hall would be covered with granite.

  watsritawee      May 27, 2020

รายละเอียด ๓

ระเบียงทั้ง ๔ ด้านและหน้ามุขของศาลาการเปรียญจะได้รับการปูด้วยหินแกรนิต

  watsritawee      ๒๗ พ.ค. ๖๓

Detail 3

All 4 balconies and the porch of the sermon hall would be covered with granite.

  watsritawee      May 27, 2020

รายละเอียด ๔

อาสาฬหบูชานี้ ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมกันฉลองพระประธานและฐานพระในศาลาการเปรียญวัดศรีทวี จังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันอาทิตย์ที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น.

  watsritawee      ๒ ก.ค. ๖๓

Detail 4

This Asalha Puja, we invite all Buddhists to celebrate the principal Buddha statues and their bases inside the sermon hall of Wat Sritawee, Nakorn Sri Dhammaraj, Thailand on Sunday, July 5th, 2020 at 10.00.

  watsritawee      Jul 2, 2020