รายละเอียด

ขอเชิญทุกท่านร่วมบริจาคสมทบทุนกองทุนเผยแผ่ธรรมทางวิทยุ สถานีวิทยุพระพุทธศาสนาและสังคม เอฟเอ็ม ๑๐๓.๒๕ เมกะเฮิรตซ์ “สื่อธรรมะ สาระเพื่อชุมชน” วัดศรีทวี จังหวัดนครศรีธรรมราช

ติดต่อสอบถาม

พระพุทธิสารเมธี เจ้าอาวาสวัดศรีทวี
โทร. ๐๘๑-๓๗๐-๕๙๙๑, ๐๗๕-๓๔๑-๒๔๘
https://watsritawee.org

สมทบทุนผ่านธนาคารกรุงไทย
ชื่อบัญชี : วัดศรีทวี (เพื่อเผยแผ่ธรรมทางวิทยุ)
เลขบัญชี : ๔๘๗-๐๓๓๑-๔๑๑

  watsritawee      ๖ ธ.ค. ๖๒      ๒๐ ก.ค. ๖๓

Detail

We invite everyone to donate for our Buddhism and Social Radio Station FM 103.25 MHz “Dhamma Media for Communities” Wat Sritawee, Nakorn Sri Dhammaraj, Thailand.

Contact

Phra Puttisarametee, the Prelate of Wat Sritawee
Call (+66) 081-370-5991, (+66) 075-341-248
https://watsritawee.org

Donate via Krungthai Bank
Account Name: Wat Sritawee (for Buddhism Radio Broadcasting)
Account Number: 487-0331-411
Swift Code: KRTHTHBK

  watsritawee      Dec 6, 2019      Jul 20, 2020