รายละเอียด ๑

ขณะนี้งานฝ้าเพดานศาลาการเปรียญวัดศรีทวีได้ดำเนินการแล้วเสร็จอย่างสมบูรณ์ วัดศรีทวีจึงปิดรับบริจาคตั้งแต่วันเสาร์ที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป ขอขอบคุณและขออนุโมทนาบุญกับทุก ๆ ท่านที่ร่วมบุญนี้ด้วยครับ … สาธุ

  watsritawee      ๑๓ เม.ย. ๖๒      ๒๐ ก.ค. ๖๓

Detail 1

The ceiling of our sermon hall has been installed completely. So, we have closed the donation since Saturday, 18 July 2020. Thanks for your support.

  watsritawee      Apr 13, 2019      Jul 20, 2020

รายละเอียด ๒

ความก้าวหน้างานฝ้าเพดานศาลาการเปรียญวัดศรีทวี ณ วันจันทร์ที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ : งานบำเพ็ญบุญฉลองอายุวัฒนมงคลครบ ๖๙ ปี พระพุทธิสารเมธี

  watsritawee      ๑๗ มี.ค. ๖๓

Detail 2

The progress of the ceiling of our sermon hall on Monday, 9 March 2020: The 69th birth aniversary of Phra Puttisarametee

  watsritawee      Mar 17, 2020

รายละเอียด ๓

ความก้าวหน้างานฝ้าเพดานศาลาการเปรียญวัดศรีทวี ณ วันอาทิตย์ที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ : กำลังดำเนินการทาสีฝ้าเพดาน

  watsritawee      ๑๙ พ.ค. ๖๓

Detail 3

The progress of the ceiling of our sermon hall on Sunday, 17 May 2020: Painting the ceiling

  watsritawee      May 19, 2019