รายละเอียด ๑

ขอเชิญทุกท่านร่วมบริจาคสมทบทุนตกแต่งงานฝ้าเพดานศาลาการเปรียญวัดศรีทวี จังหวัดนครศรีธรรมราช ท่านสามารถร่วมบุญได้ตามรายการที่กำหนดไว้ดังต่อไปนี้

๑. งานปิดทับหลังคา จำนวน ๔๔๐ ตารางเมตร ตารางเมตรละ ๒,๕๐๐ บาท

๒. งานห่อหุ้มคาน จำนวน ๓๐๐ ตารางเมตร ตารางเมตรละ ๓,๐๐๐ บาท

๓. งานห่อหุ้มหน้าจั่ว จำนวน ๗ ช่อง ช่องละ ๒๐,๐๐๐ บาท

หรือตามกำลังศรัทธาผ่านทางธนาคารกรุงไทย สาขานครศรีธรรมราช

ชื่อบัญชี : วัดศรีทวี
เลขบัญชี : ๘๐๑-๑-๔๑๕๐๙-๓

หรือสแกนคิวอาร์โค้ด “เติมบุญ” ผ่านแอปของ “ทุกธนาคาร”

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือแจ้งการบริจาคได้ที่เจ้าอาวาสวัดศรีทวี
โทรศัพท์ : ๐๘๑-๓๗๐-๕๙๙๑, ๐๗๕-๓๔๑-๒๔๘
เวบไซต์ : watsritawee.org
ที่อยู่ : ๒๑๓๑/๘ ถนนเทวราช ตำบลท่าวัง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๐๐๐

  watsritawee      ๑๓ เม.ย. ๖๒

Details 1

We invite everyone to donate for a ceiling of the sermon hall of Wat Sritawee, Nakorn Sri Dhammaraj, Thailand. You can make a donation according to the following list:

1. Roof Covering Work 440 square meters, 2,500 Thai Bahts per square meter

2. Beam Wrapping Work 300 square meters, 3,000 Thai Bahts per square meter

3. Gable Wrapping Work 7 sets, 20,000 Thai Bahts per set

or according to your capacity via Krungthai Bank, Nakhon Si Thammarat Branch.

Account Name: Wat Sritawee
Account Number: 801-1-41509-3
Swift Code: KRTHTHBK

Besides, you can scan the QR Code through any mobile banking app.

For more information, please contact the Prelate of Wat Sritawee.
Phone: (+66) 081-370-5991, (+66) 075-341-248
Website: watsritawee.org
Address: 2131/8 Devaraj Road, Tha Wang, Muang, Nakorn Sri Dhammaraj, 80000, Thailand

  watsritawee      Apr 13, 2019

รายละเอียด ๒

ความก้าวหน้างานฝ้าเพดานศาลาการเปรียญวัดศรีทวี ณ วันจันทร์ที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ : งานบำเพ็ญบุญฉลองอายุวัฒนมงคลครบ ๖๙ ปี พระพุทธิสารเมธี

  watsritawee      ๑๗ มี.ค. ๖๓

Details 2

The progress of the ceiling of the sermon hall of Wat Sritawee, Nakorn Sri Dhammaraj, Thailand on Monday, March 9th, 2020: The 69th birth aniversary of Phra Puttisarametee

  watsritawee      Mar 17, 2020

รายละเอียด ๓

ความก้าวหน้างานฝ้าเพดานศาลาการเปรียญวัดศรีทวี ณ วันอาทิตย์ที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ : กำลังดำเนินการทาสีฝ้าเพดาน

  watsritawee      ๑๙ พ.ค. ๖๓

Details 3

The progress of the ceiling of the sermon hall of Wat Sritawee, Nakorn Sri Dhammaraj, Thailand on Sunday, May 17th, 2020: Painting the ceiling

  watsritawee      May 19, 2019