รายละเอียด ๑ Detail 1

งานตกแต่งฝ้าเพดานศาลาการเปรียญสำเร็จเรียบร้อยแล้ว วัดศรีทวีจึงปิดรับบริจาคเมื่อวันเสาร์ที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ขออนุโมทนาบุญกับทุก ๆ ท่าน และขอคุณพระศรีรัตนตรัยประสาทพรให้ทุกท่านสุขสมหวังในทุกประการ

Decorating the Ceiling of a Sermon Hall has been successful. Wat Sritawee, therefore, closed the donation on Saturday, 18 July 2020. Thank you to everyone for your contribution. May Buddha bless you.​

  watsritawee      ๑๓ เม.ย. ๖๒ Apr 13, 2019      ๒๓ ส.ค. ๖๓ Aug 23, 2020

รายละเอียด ๒ Detail 2

ความก้าวหน้างานตกแต่งฝ้าเพดานศาลาการเปรียญวัดศรีทวีเมื่อวันจันทร์ที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ : งานบำเพ็ญบุญฉลองอายุวัฒนมงคลครบ ๖๙ ปี พระพุทธิสารเมธี
The progress of Decorating the Ceiling of Our Sermon Hall on Monday, 9 March 2020: The 69th birthday of Phra Puttisarametee

  watsritawee      ๑๗ มี.ค. ๖๓ Mar 17, 2020      ๒๖ พ.ย. ๖๓ Nov 26, 2020

รายละเอียด ๓ Detail 3

ความก้าวหน้างานตกแต่งฝ้าเพดานศาลาการเปรียญวัดศรีทวีเมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ : กำลังดำเนินการทาสีฝ้าเพดาน
The progress of Decorating the Ceiling of Our Sermon Hall on Sunday, 17 May 2020: Painting the ceiling

  watsritawee      ๑๙ พ.ค. ๖๓ May 19, 2020      ๑๗ ส.ค. ๖๓ Aug 17, 2020

รายละเอียด ๔ Detail 4

ฝ้าเพดานศาลาการเปรียญวัดศรีทวีเมื่อวันอาทิตย์ที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ : งานทอดผ้าป่าสามัคคี
The ceiling of our sermon hall on Sunday, 9 August 2020: Making an off-season offering of robes and other needs to monks

  watsritawee      ๑๕ ส.ค. ๖๓ Aug 15, 2020      ๑๗ ส.ค. ๖๓ Aug 17, 2020