รายละเอียด ๑

ขอเชิญทุกท่านร่วมบริจาคสมทบทุนตกแต่งงานฝ้าเพดานศาลาการเปรียญวัดศรีทวี จังหวัดนครศรีธรรมราช ท่านสามารถบริจาคได้ตามรายการที่กำหนดดังต่อไปนี้ หรือตามกำลังศรัทธา

๑. งานปิดทับหลังคา จำนวน ๔๔๐ ตารางเมตร ตารางเมตรละ ๒,๕๐๐ บาท

๒. งานห่อหุ้มคาน จำนวน ๓๐๐ ตารางเมตร ตารางเมตรละ ๓,๐๐๐ บาท

๓. งานห่อหุ้มหน้าจั่ว จำนวน ๗ ช่อง ช่องละ ๒๐,๐๐๐ บาท

ท่านสามารถบริจาคผ่านธนาคารกรุงไทย สาขานครศรีธรรมราช

ชื่อบัญชี : วัดศรีทวี
เลขบัญชี : ๘๐๑-๑-๔๑๕๐๙-๓

หรือสแกนคิวอาร์โค้ด “เติมบุญ” ผ่านแอปของ “ทุกธนาคาร”

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือแจ้งการบริจาคได้ที่เจ้าอาวาสวัดศรีทวี
โทรศัพท์ : ๐๘๑-๓๗๐-๕๙๙๑, ๐๗๕-๓๔๑-๒๔๘
เวบไซต์ : watsritawee.org
ที่อยู่ : ๒๑๓๑/๘ ถนนเทวราช ตำบลท่าวัง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๐๐๐

Details 1

We invite everyone to donate for a ceiling of the sermon hall of Wat Sritawee, Nakorn Sri Dhammaraj, Thailand. You can make a donation according to the following list or according to your capacity.

1. Roof Covering Work 440 square meters, 2,500 Thai Bahts per square meter

2. Beam Wrapping Work 300 square meters, 3,000 Thai Bahts per square meter

3. Gable Wrapping Work 7 sets, 20,000 Thai Bahts per set

The donation can be made via Krungthai Bank, Nakhon Si Thammarat Branch.

Account Name: Wat Sritawee
Account Number: 801-1-41509-3
Swift Code: KRTHTHBK

Besides, you can scan the QR Code through any mobile banking app.

For more information, please contact the Prelate of Wat Sritawee.
Phone: (+66) 081-370-5991, (+66) 075-341-248
Website: watsritawee.org
Address: 2131/8 Devaraj Road, Tha Wang, Muang, Nakorn Sri Dhammaraj, 80000, Thailand

รายละเอียด ๒

ความคืบหน้างานฝ้าเพดานศาลาการเปรียญวัดศรีทวี วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๓ : งานบำเพ็ญบุญฉลองอายุวัฒนมงคลครบ ๖๙ ปี พระพุทธิสารเมธี

Details 2

The progress of the ceiling of the sermon hall of Wat Sritawee, Nakorn Sri Dhammaraj, Thailandon on March 9, 2020: The 69th Birth Aniversary of Phra Puttisarametee