ตกแต่งงานฝ้าเพดานศาลาการเปรียญ

ขอเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคสมทบทุนตกแต่งงานฝ้าเพดานศาลาการเปรียญวัดศรีทวี จังหวัดนครศรีธรรมราช ท่านสามารถบริจาคได้ตามรายการที่กำหนดดังต่อไปนี้ หรือตามกำลังศรัทธา
รายการที่ ๑. งานปิดทับหลังคา จำนวน ๔๔๐ ตารางเมตร ตารางเมตรละ ๒,๕๐๐ บาท
รายการที่ ๒. งานห่อหุ้มคาม จำนวน ๓๐๐ ตารางเมตร ตารางเมตรละ ๓,๐๐๐ บาท
รายการที่ ๓ งานห่อหุ้มหน้าจั่ว จำนวน ๗ ช่อง ช่องละ ๒๐,๐๐๐ บาท
ท่านสามารถร่วมบุญผ่านธนาคารกรุงไทย สาขานครศรีธรรมราช
ชื่อบัญชี : วัดศรีทวี
เลขบัญชี : ๘๐๑-๑-๔๑๕๐๙-๓
หรือสแกนคิวอาร์โค้ด “เติมบุญ” ผ่านแอปของ “ทุกธนาคาร”
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือแจ้งการบริจาคได้ที่เจ้าอาวาสวัดศรีทวี
โทรศัพท์ : ๐๘๑-๓๗๐-๕๙๙๑, ๐๗๕-๓๔๑-๒๔๘
เวบไซต์ : watsritawee.org
ที่อยู่ : ๒๑๓๑/๘ ถนนเทวราช ตำบลท่าวัง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๐๐๐
Scroll to Top