รายละเอียด ๑ Detail 1

งานสร้างกำแพงและภูมิทัศน์ด้านหน้าวัดศรีทวีสำเร็จเรียบร้อยแล้ว วัดศรีทวีจึงปิดรับบริจาคเมื่อวันศุกร์ที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ ขออนุโมทนาบุญกับทุก ๆ ท่าน และขอคุณพระศรีรัตนตรัยประสาทพรให้ทุกท่านสุขสมหวังในทุกประการ

Building a Wall and Landscape in front of Wat Sritawee has been successful. Wat Sritawee, therefore, closed the donation on Friday, February 5, 2021. Thank you to everyone for your contribution. May Buddha bless you.​

  watsritawee      ๑๗ ส.ค. ๖๓ Aug 17, 2020      ๓๐ มี.ค. ๖๔ Mar 30, 2021

รายละเอียด ๒ Detail 2

ความก้าวหน้างานสร้างกำแพงและภูมิทัศน์ด้านหน้าวัดศรีทวีเมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓
The progress of Building a Wall and Landscape in front of Wat Sritawee on Sunday, November 22, 2020

  watsritawee      ๒๒ พ.ย. ๖๓ Nov 22, 2020      ๓๐ มี.ค. ๖๔ Mar 30, 2021

รายละเอียด ๓ Detail 3

ความก้าวหน้างานสร้างกำแพงและภูมิทัศน์ด้านหน้าวัดศรีทวีเมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔
The progress of Building a Wall and Landscape in front of Wat Sritawee on Thursday, January 14, 2021

  watsritawee      ๒๐ ม.ค. ๖๔ Jan 20, 2021      ๓๐ มี.ค. ๖๔ Mar 30, 2021

รายละเอียด ๔ Detail 4

ความก้าวหน้างานสร้างกำแพงและภูมิทัศน์ด้านหน้าวัดศรีทวีเมื่อวันจันทร์ที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔
The progress of Building a Wall and Landscape in front of Wat Sritawee on Monday, January 18, 2021

  watsritawee      ๒๐ ม.ค. ๖๔ Jan 20, 2021      ๓๐ มี.ค. ๖๔ Mar 30, 2021

รายละเอียด ๕ Detail 5

ความก้าวหน้างานสร้างกำแพงและภูมิทัศน์ด้านหน้าวัดศรีทวีเมื่อวันอังคารที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔
The progress of Building a Wall and Landscape in front of Wat Sritawee on Tuesday, January 19, 2021

  watsritawee      ๒๐ ม.ค. ๖๔ Jan 20, 2021      ๓๐ มี.ค. ๖๔ Mar 30, 2021

รายละเอียด ๖ Detail 6

ความก้าวหน้างานสร้างกำแพงและภูมิทัศน์ด้านหน้าวัดศรีทวีเมื่อวันพุธที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ขออนุโมทนาท่านนายกเทศมนตรี กองช่างเทศบาลนคร นครศรีธรรมราช ได้ช่วยปรับพื้นที่ภายนอก และฟุตบาททางเท้ารอบสวนภูมิทัศน์ด้านหน้าวัด

ที่มา : https://web.facebook.com/Suwittanty…

The progress of Building a Wall and Landscape in front of Wat Sritawee on Wednesday, January 27, 2021.

We would like to thank the mayor. The Division of Public Works, Nakorn Sri Dhammaraj City Municipality, has helped develop the external area and the footpaths around our front garden.

Source: https://web.facebook.com/Suwittanty…

  watsritawee      ๓๐ ม.ค. ๖๔ Jan 30, 2021      ๓๐ มี.ค. ๖๔ Mar 30, 2021