หลักปฏิบัติ

รักษาศีล ทำสมาธิ เจริญปัญญา ทำวัตรสวดมนต์ ฟังธรรมบรรยาย นั่งสมาธิ และเดินจงกรม

เจ้าสำนัก

พระพุทธิสารเมธี (สุวิทย์ อชิโต-วัยวัฒน์) จร., จอ.เมือง

เจ้าหน้าที่ประสานงานกิจกรรมภายในวัด

พระปลัด (อัครพล อคฺคพโล-ทิพยมงคล)

ระยะเวลาปฏิบัติธรรม (บวชเนกขัมมะ)

ระยะสั้น

  • หลักสูตร 2 วัน 1 คืน
  • หลักสูตร 3 วัน 2 คืน
  • หลักสูตร 5 วัน 4 คืน

ระยะยาว

  • หลักสูตร 7 วัน 6 คืน
  • หลักสูตร 1 ถึง 3 เดือน
  • อื่น ๆ (โปรดแจ้งทางวัด)

ระเบียบของผู้ปฏิบัติธรรม

1. มีศรัทธาตามหลักพระพุทธศาสนา เชื่อกรรม และไม่เชื่อมงคลตื่นข่าว

2. มีสุขภาพกายสมบูรณ์ สุขภาพจิตดี และไม่ทุพพลภาพ

3. ไม่มีเครื่องข้องกังวลใด ๆ ตลอดระยะเวลาปฏิบัติธรรม

4. สามารถรักษาศีล 8 หรือศีล 5 ได้

5. มีอากัปกิริยาสุภาพ อ่อนโยน และเรียบร้อย

1. ไม่ตกแต่งร่างกายด้วยของหอมและของมีค่า

2. ไม่พกพาโทรศัพท์มือถือในขณะปฏิบัติธรรม

3. ไม่นำอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิดมารับประทานในห้องพักและห้องปฏิบัติธรรม

4. ไม่สูบบุหรี่ในอาคารที่พักและห้องปฏิบัติธรรม

1. พึงอดทนปฏิบัติธรรมให้ตลอดโครงการ

2. พึงปรับตนเองให้อยู่ร่วมกับผู้ปฏิบัติธรรมท่านอื่น ๆ ได้

3. พึงละยศ ตำแหน่ง และฐานะ และมีความเสมอภาคกับผู้ปฏิบัติธรรมท่านอื่น ๆ

4. พึงพูดแต่น้อย และพูดด้วยถ้อยคำที่สุภาพ

5. พึงสำรวมการกระทำทางกายอยู่ทุกขณะ

ตัวอย่างกำหนดการปฏิบัติธรรม หลักสูตร 3 วัน 2 คืน

09.00 น. พิธีเปิด แสดงตนเป็นพุทธมามกะ รับศีล
10.00 น. ชมวิดีโอ ปลูกศรัทธา
11.00 น. รับประทานอาหาร/พัก
13.00 น. เดินจงกรม-นั่งสมาธิ
16.00 น. กิจกรรมเพื่อการผ่อนคลาย
19.00 น. ทำวัตรค่ำ-นั่งสมาธิ ฟังธรรม
21.00 น. พัก หลับอย่างมีสติ

04.00 น. ทำกิจส่วนตัว
05.00 น. ทำวัตรเช้า-นั่งสมาธิ
06.00 น. บริหารกาย
07.30 น. รับประทานอาหาร/พัก
09.00 น. ธรรมบรรยาย
11.00 น. รับประทานอาหาร/พัก
13.00 น. เดินจงกรม-นั่งสมาธิ
16.00 น. กิจกรรมเพื่อการผ่อนคลาย
19.00 น. ทำวัตรเย็น ถาม-ตอบ ข้อสงสัย
21.00 น. พัก หลับอย่างมีสติ

04.00 น. ทำกิจส่วนตัว
05.00 น. ทำวัตรเช้า-นั่งสมาธิ
06.00 น. บริหารกาย
07.30 น. รับประทานอาหาร/พัก
09.00 น. ประกอบพิธีปิด
11.00 น. รับประทานอาหาร/จัดสถานที่/เดินทางกลับ

ภาพตัวอย่างกิจกรรมปฏิบัติธรรมที่วัดศรีทวี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือ สมัครปฏิบัติธรรม ได้ที่