อาคารปฏิบัติธรรมพ่อท่านจุฬ (อาคารปฏิบัติธรรม ๓ ชั้น)

ชั้นที่ ๑ : เป็นที่ฉันภัตตาหารของ ภิกษุ-สามเณร

ชั้นที่ ๒ : เป็นที่พักสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมหญิง สามารถพักได้ประมาณ ๘๐ ท่าน

ชั้นที่ ๓ : เป็นห้องปฏิบัติธรรมรวม รองรับผู้ปฏิบัติได้ ๑๕๐ ท่าน มีห้องน้ำภายในอาคาร จำนวน ๑๑ ห้อง

อาคารศรีสุธรรมรัต (อาคารปฏิบัติธรรม ๒ ชั้น)

ชั้นที่ ๑ : เป็นห้องประชุมและห้องปฏิบัติธรรมรวม รองรับผู้ปฏิบัติธรรมได้ ๖๐ ท่าน

ชั้นที่ ๒ : เป็นที่พักสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมชาย สามารถพักได้ประมาณ ๖๐ ท่าน

ศาลารู้คุณธรรม (อาคารปฏิบัติธรรม ๑ ชั้น ทรงล้านนา)

รองรับผู้ปฏิบัติธรรมได้ ๑๒๐ ท่าน

กุฏิปักปิ่นเพชร (อาคารที่พัก ๒ ชั้น)

ชั้นที่ ๑ : เป็นห้องพักผู้ปฏิบัติธรรมชาย รองรับผู้ปฏิบัติธรรมได้ ๑๔ ท่าน

ชั้นที่ ๒ : เป็นห้องพักสำหรับ ภิกษุ-สามเณร

สวนป่าและลานอเนกประสงค์

มีทั้งลานไม้และลานทราย สามารถใช้เป็นได้ทั้งลานปฏิบัติธรรม ลานรับประทานอาหาร ลานบิณฑบาตร และลานประกอบพิธีต่าง ๆ ในกิจกรรมที่ทางวัดจัดขึ้น

ห้องน้ำภายนอกอาคาร

ห้องน้ำหญิงและผู้สูงวัย : จำนวน ๒๔ ห้อง

ห้องน้ำชาย : จำนวน ๑๑ ห้อง