อาคารปฏิบัติธรรมพ่อท่านจุฬ (อาคารปฏิบัติธรรม 3 ชั้น)

ชั้นที่ 1 : เป็นที่ฉันภัตตาหารของ ภิกษุ-สามเณร

ชั้นที่ 2 : เป็นที่พักสำหรับผู้ปฏิบัติธรรม หญิง สามารถพักได้ประมาณ 80 ท่าน

ชั้นที่ 3 : เป็นห้องปฏิบัติธรรมรวม รองรับผู้ปฏิบัติได้ 150 ท่าน มีห้องน้ำภายในอาคาร จำนวน 11 ห้อง

อาคารศรีสุธรรมรัต (อาคารปฏิบัติธรรม 2 ชั้น)

ชั้นที่ 1 : เป็นห้องประชุมและห้องปฏิบัติธรรมรวม รองรับผู้ปฏิบัติธรรมได้ 60 ท่าน

ชั้นที่ 2 : เป็นที่พักสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมชาย สามารถพักได้ประมาณ 60 ท่าน

ศาลารู้คุณธรรม (อาคารปฏิบัติธรรม 1 ชั้น ทรงล้านนา)

รองรับผู้ปฏิบัติธรรมได้ 120 ท่าน

กุฏิปักปิ่นเพชร (อาคารที่พัก 2 ชั้น)

ชั้นที่ 1 : เป็นห้องพักผู้ปฏิบัติธรรมชาย รองรับผู้ปฏิบัติธรรมได้ 14 ท่าน

ชั้นที่ 2 : เป็นห้องพักสำหรับ ภิกษุ-สามเณร

สวนป่าและลานอเนกประสงค์

มีทั้งลานไม้และลานทราย สามารถใช้เป็นได้ทั้งลานปฏิบัติธรรม ลานรับประทานอาหาร ลานบิณฑบาตร และลานประกอบพิธีต่าง ๆ ในกิจกรรมที่ทางวัดจัดขึ้น

ห้องน้ำภายนอกอาคาร

ห้องน้ำหญิงและผู้สูงวัย : จำนวน 24 ห้อง

ห้องน้ำชาย : จำนวน 11 ห้อง