อาคารปฏิบัติธรรม Dhamma Practice Building

อาคารปฏิบัติธรรมพ่อท่านจุฬ Portarn Chula Building

อาคารหลังนี้มี ๓ ชั้น

ชั้นที่ ๑ เป็นที่ฉันภัตตาหารของ ภิกษุ-สามเณร

ชั้นที่ ๒ เป็นที่พักสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมหญิง สามารถพักได้ประมาณ ๘๐ ท่าน

ชั้นที่ ๓ เป็นห้องปฏิบัติธรรมรวม รองรับผู้ปฏิบัติได้ ๑๕๐ ท่าน มีห้องน้ำภายในอาคาร จำนวน ๑๑ ห้อง

อาคารศรีสุธรรมรัต Sri Sudhammarata Building

อาคารหลังนี้มี ๒ ชั้น

ชั้นที่ ๑ เป็นห้องประชุมและห้องปฏิบัติธรรมรวม รองรับผู้ปฏิบัติธรรมได้ ๖๐ ท่าน

ชั้นที่ ๒ เป็นที่พักสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมชาย สามารถพักได้ประมาณ ๖๐ ท่าน

ศาลารู้คุณธรรม Roo Kunna Dhamma Pavilion

ศาลาทรงล้านนาหลังนี้มี ๑ ชั้น

ชั้นที่ ๑ เป็นห้องประชุมและห้องปฏิบัติธรรมรวม รองรับผู้ปฏิบัติธรรมได้ ๖๐ ท่าน

ชั้นที่ ๒ เป็นที่พักสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมชาย สามารถพักได้ประมาณ ๖๐ ท่าน

 

กุฏิปักปิ่นเพชร Pak Pin Petchara Cubicle

กุฏิหลังนี้มี ๒ ชั้น

ชั้นที่ ๑ เป็นห้องประชุมและห้องปฏิบัติธรรมรวม รองรับผู้ปฏิบัติธรรมได้ ๖๐ ท่าน

ชั้นที่ ๒ เป็นที่พักสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมชาย สามารถพักได้ประมาณ ๖๐ ท่าน

สวนป่าและลานอเนกประสงค์ Garden and yards

มีทั้งลานไม้และลานทราย สามารถใช้เป็นได้ทั้งลานปฏิบัติธรรม ลานรับประทานอาหาร ลานบิณฑบาตร และลานประกอบพิธีต่าง ๆ ในกิจกรรมที่ทางวัดจัดขึ้น

ห้องน้ำภายนอกอาคาร External Bathrooms

ห้องน้ำชายมี ๑๑ ห้อง

ห้องน้ำหญิงและผู้สูงวัยมี ๒๔ ห้อง