อาคารปฏิบัติธรรม Dhamma Practice Building

อาคารปฏิบัติธรรมพ่อท่านจุฬ Portarn Chula Building

เป็นอาคาร ๓ ชั้น

ชั้นที่ ๑ เป็นที่ฉันภัตตาหารของ ภิกษุ-สามเณร

ชั้นที่ ๒ เป็นที่พักสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมหญิง สามารถพักได้ประมาณ ๘๐ ท่าน

ชั้นที่ ๓ เป็นห้องปฏิบัติธรรมรวม รองรับผู้ปฏิบัติได้ ๑๕๐ ท่าน มีห้องน้ำภายในอาคาร จำนวน ๑๑ ห้อง

อาคารศรีสุธรรมรัต Sri Sudhammarata Building

เป็นอาคาร ๒ ชั้น

ชั้นที่ ๑ เป็นห้องประชุมและห้องปฏิบัติธรรมรวม รองรับผู้ปฏิบัติธรรมได้ ๖๐ ท่าน

ชั้นที่ ๒ เป็นที่พักสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมชาย สามารถพักได้ประมาณ ๖๐ ท่าน

ศาลารู้คุณธรรม Roo Kunna Dhamma Pavilion

เป็นศาลาทรงล้านนา ๑ ชั้น

ชั้นที่ ๑ เป็นห้องประชุมและห้องปฏิบัติธรรมรวม รองรับผู้ปฏิบัติธรรมได้ ๖๐ ท่าน

ชั้นที่ ๒ เป็นที่พักสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมชาย สามารถพักได้ประมาณ ๖๐ ท่าน

 

กุฏิปักปิ่นเพชร Pak Pin Petchara Cubicle

เป็นอาคาร ๒ ชั้น

ชั้นที่ ๑ เป็นห้องประชุมและห้องปฏิบัติธรรมรวม รองรับผู้ปฏิบัติธรรมได้ ๖๐ ท่าน

ชั้นที่ ๒ เป็นที่พักสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมชาย สามารถพักได้ประมาณ ๖๐ ท่าน

สวนป่าและลานอเนกประสงค์ Garden and Yards

มีทั้งลานไม้และลานทราย สามารถใช้เป็นได้ทั้งลานปฏิบัติธรรม ลานรับประทานอาหาร ลานบิณฑบาตร และลานประกอบพิธีต่าง ๆ ในกิจกรรมที่ทางวัดจัดขึ้น

ห้องน้ำภายนอกอาคาร External Bathrooms

เป็นอาคาร ๑ ชั้น

ห้องน้ำชาย ๑๑ ห้อง

ห้องน้ำหญิงและผู้สูงวัย ๒๔ ห้อง