ธรรมะจากในหลวงรัชกาลที่ ๙ ๐๑๗

“…ผู้มีหน้าที่สื่อข่าวควรสำนึกอยู่เสมอว่า งานที่ทำ เป็นงานสำคัญ และมีเกียรติสูง
การแพร่ข่าวโดยขาดความระมัด ระวัง หรือแม้แต่ คำพูดง่าย ๆ เพียงนิดเดียว
ก็สามารถจะทำลายงาน ที่ผู้มีความปรารถนาดีทั้งหลาย พยายามสร้างไว้
ด้วยความยากลำบากเป็นเวลาแรมปี เหมือน ฟองอากาศนิดเดียว
ถ้าเข้าไปอยู่ในเส้นเลือด ก็สามารถปลิดชีวิตคนได้…”

พระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙
พระราชทานแก่นักธุรกิจและนักหนังสือพิมพ์
ณ พิพิธภัณฑ์เมโทรโปลิตัน นครนิวยอร์ค สหรัฐอเมริกา
๘ มิถุนายน ๒๕๑๐