ธรรมะจากในหลวงรัชกาลที่ ๙ ๐๐๘

“…ประเทศไทยเราอาจไม่เป็นประเทศที่
รุ่งเรืองที่สุดในโลก หรือรวยที่สุดในโลก หรือฟู่ฟ่าที่สุดในโลก
แต่ก็ขอให้เมืองไทยเป็นประเทศที่มีความมั่นคงมีความสงบได้
เพราะว่าในโลกนี้หายากแล้ว เราทำเป็นประเทศที่สงบ
ประเทศที่มีคนที่ช่วยเหลือซึ่งกันและกันจริง ๆ เพราะจะเป็นที่หนึ่งในโลกในข้อนี้…”

พระบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙
หนังสือคำพ่อสอน ในโครงการตามรอยเบื้องพระยุคลบาทด้วยความรักและความดี
๖๐ ปี ๖๐ ล้านความดีถวายในหลวง น้อมเกล้าถวายในหลวง