ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ๐๐๘ King Rama IX 008

รายละเอียด “…ประเทศไทยเราอาจไม่เป็นประเทศที่รุ่งเรืองที่สุดในโลก หรือรวยที่สุดในโลก หรือฟู่ฟ่าที่สุดในโลก แต่ก็ขอให้เมืองไทยเป็นประเทศที่มีความมั่นคงมีความสงบได้ เพราะว่าในโลกนี้หายากแล้ว เราทำเป็นประเทศที่สงบ ประเทศที่มีคนที่ช่วยเหลือซึ่งกันและกันจริง ๆ...

ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ๐๐๗ King Rama IX 007

รายละเอียด “…การทำงานยากลำบากกว่าการเรียน การเรียนนั้น เรียนตามหลักสูตรหรือเรียนวิชาต่าง ๆ ตามที่ทางมหาวิทยาลัยจัดลำดับให้ แต่การทำงานไม่มีหลักสูตรวางไว้ จำจะต้องใช้ความริเริ่มและความคิดพิจารณาด้วยตนเอง ในอันที่จะทำสิ่งใด อย่างไร เมื่อใด...

ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ๐๐๖ King Rama IX 006

รายละเอียด “…เศรษฐกิจพอเพียง…จะทำความเจริญให้แก่ประเทศได้ แต่ต้องมีความเพียร แล้วต้องอดทน ต้องไม่ใจร้อน ต้องไม่พูดมาก ต้องไม่ทะเลาะกัน ถ้าทำโดยเข้าใจกัน เชื่อว่าทุกคนจะมีความพอใจได้…” พระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙...

ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ๐๐๕ King Rama IX 005

รายละเอียด “…เกียรติและความสำเร็จ เกิดจากผลการปฏิบัติงานและปฏิบัติตัวของแต่ละคน ที่สามารถปฏิบัติงานในความรับผิดชอบให้ได้ผลตามวัตถุประสงค์และปฏิบัติตัวให้สุจริตเที่ยงตรงพอควรพอดีแก่ตำแหน่งหน้าที่ที่ดำรงอยู่…” พระบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช...

ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ๐๐๔ King Rama IX 004

รายละเอียด “…เป็นครูใช่ไหม ขอฝากเด็ก ๆ ด้วยนะ ช่วยสอนเขาให้เป็นคนดี…” พระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ พระราชทานแก่ครูวิทย์ อนันตะ เมื่อคราวเสด็จประพาสทางเหนือ๑ มีนาคม ๒๕๐๑ เติมบุญ : ผ่านแอปของทุกธนาคารDonate: Through any banking...

ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ๐๐๓ King Rama IX 003

รายละเอียด “…เมื่อมีโอกาสและมีงานทำควรเต็มใจทำโดยไม่จำเป็นต้องตั้งข้อแม้หรือเงื่อนไขอันใดไว้ให้เป็นเครื่องกีดขวาง คนที่ทำงานได้จริง ๆ นั้นไม่ว่าจะจับงานสิ่งใดย่อมทำได้เสมอ ถ้ายิ่งมีความเอาใจใส่...