อีกหมุดหมายพระพุทธศาสนาใจกลางเมืองพระ (On NST New Buddhist Landmark)

ด้วยภูมิสถานที่สวยมาก ณ ตำแหน่งนั้นเคยเป็นจุดนัดพบของผู้คนทางตอนเหนือของเมือง กล่าวคือ คนจากพรหมคีรีทั้งนั้น จะมาถึงทางนี้ผ่านสะพานยาวและนอกโคก จนกลายเป็นชุมทางและตลาดใหญ่ ใต้ต้นฉำฉายักษ์ ครั้นเกิดสถานีรถไฟ โรงสีและโรงหนัง ก็กลายเป็นชุมทางสำคัญของเมือง ที่สำคัญคือพระรูปใดขึ้นลงรถไฟ ก็ใช้วัดนี้เป็นที่พำนักพัก ที่สำคัญ ณ ขณะนี้ หากรื้อตึกออกก็จะเห็น ๔ สิ่งที่เด่นโดด …

พระเจ้าศรีธรรมโศกราชที่วัดศรีทวี

เพื่อนในเฟสบุ๊คคนนี้ผมไม่เคยพบมาก่อน เพียงแต่ผมเข้าไปสอบถามในอินบ็อกว่า ถ้าจะค้นคว้าประวัติพระเจ้าศรีธรรมโศกราชในตัวเมืองนครศรีธรรมราชจะต้องไปคุยกับใคร เพื่อนในเฟสท่านนั้นก็แนะนำว่า “ให้ไปพบพระครูเหม ฯ วัดพระนคร” ผมได้แต่เก็บคำแนะนำของเพื่อนไว้ในตารางการออกตามรอยพระเจ้าศรีธรรมโศกราชที่เมืองนครศรีธรรมราช เพื่อรอคิวการออกเดินทางสำรวจเพราะมีสถานที่สองสามแห่ง …

โครงการ “วัดบันดาลใจ” ริเริ่ม ๙ วัดนำร่องต้นแบบในการพลิกพื้นที่ชีวิตอย่างสร้างสรรค์ พร้อมส่งต่อองค์ความรู้และแรงบันดาลใจสู่วัดทั่วประเทศ

สถาบันอาศรมศิลป์ ร่วมกับ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ และเหล่าภาคีเครือข่าย ริเริ่มโครงการ “วัดบันดาลใจ” ภายใต้การสนับสนุนของ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, สมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทย, สมาคมสถาปนิกสยาม ฯ, สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ฯ นำร่อง ๙ วัดต้นแบบ หวังส่งต่อองค์ความรู้และสร้างเครือข่ายการทำงานเชื่อมต่อ …

โยงใยแห่งราชาธิวาสกับเมืองนครนี้ที่สุดสำคัญ ถึงกับแว่นท่านพระครู ฯ ตก (The Raja Thiwas & NaKorn Connection: The Most Sacred Evidences)

เจ้าจอมมารดาพุ่ม ผู้สร้างไว้เมื่อ พุทธศักราช ๒๔๔๓ ระบุว่าสร้างถวายพระครูพิศาลสรภัญ (จาบ) เปรียญเอกวัดเครือวัลล์ ท่านมหาเถระรูปนี้ ต่อมาคือพระศิริธรรมมุนี (จาบ เขมโก ป.ธ.๗) อดีตเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาสวิหาร นามเดิมของท่านชื่อ “จาบ” เกิดเมื่อวันจันทร์ เดือน ๗ ปีเถาะ พุทธศักราช ๒๔๑๐ ที่ตำบลท่าวัง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่ออายุ ๒๐ ปี บวชเป็นพระมหานิกาย ในสำนักท่านอุปัชฌาย์แก้ว วัดจันทร์ มีเจ้าอธิการ …

“วัดท่ามอญ” ต้นตระกูลคนมอญ ตั้งชุมชนที่ตำบลท่าประตูช้าง

ยังมีตำนานเล่าว่า โคตรคีรีเศรษฐีได้หอบทองคำ นำเงินตราหงส์ พร้อมด้วยญาติมิตรบริวารผู้ติดสอยห้อยตามมากว่า ๗๐๐ คน ล่องเรือสำเภา ๓ ลำ มาขึ้นท่าน้ำบริเวณหลังวัด จากข้อเขียนของ คุณโสมชยา ธนังกุล เป็นต้นเค้าแรงบันดาลใจให้ผมเดินทางไปพบกับปราชญ์เมืองนครท่านหนึ่งชื่อ อาจารย์บัณฑิต สุทธมุสิก ซึ่งท่านได้นำพงศาวดารที่ได้ถอดความแล้วมาอ่านให้ฟังว่า “พระเจ้าศรีธรรมโศกราช ตรัสถามว่า …

โร่ม่าย … ไซ๋ชื่อนี้ (Should You Know, Why Name This)

จากหลายเอกสารหนังสือเท่าที่พบมีบันทึกรายงานเผยแพร่ ล้วนระบุว่า “ท่าวัง” หมายถึง “ท่าน้ำหรือท่าเรือของวังเมืองนคร” จึงได้ชื่อว่า “ท่าวัง” ดังที่มีวัดวังและเส้นทางเข้าสู่ตัวเมืองนครและวังเจ้าเมืองซึ่งทุกวันนี้เป็นศาลากลางจังหวัดนั่นเอง นอกจากนี้ครั้งหนึ่ง สะพานราเมศวร์ เคยได้รับการตั้งชื่อว่า “สะพานท่าวังวรสินธู” อันหมายถึงสะพานท่าวังที่มีน้ำดีอีกด้วย แต่จากเอกสารหนังสือบุดขาวโบราณที่พระครูเหม …