รายละเอียด

ปัญหาบางอย่างหรือมากกว่าครึ่งหนึ่งของปัญหาทั้งหมด มันแก้ไม่ได้ด้วยเงิน มันต้องแก้ด้วยธรรมะ เพราะมันเป็นเรื่องทางจิตใจ

พุทธทาสภิกขุ


บริจาค : ผ่านแอปของทุกธนาคาร
Donate: Via any banking app