รายละเอียด

คนชั่ว คอยแต่จะโฆษณาความชั่วของผู้อื่น เพราะเขา รู้จักแต่ความชั่วของผู้อื่น ไม่รู้จักความดีของใคร

พุทธทาสภิกขุ


เติมบุญ : ผ่านแอปของทุกธนาคาร
Donate: Through any banking app