รายละเอียด

จงดูให้ดีว่าเยาวชนของเรานี้กำลัง รู้ธรรมะอย่างวิชาความรู้ แต่ไม่มีธรรมะ เด็ก ๆ รุ่นหลังนี้จึงมีปัญหา ชนิดที่ไม่เคยมีมาแต่ก่อน

พุทธทาสภิกขุ


เติมบุญ
: สแกนคิวอาร์โค้ดนี้
ผ่านแอปของทุกธนาคาร