รายละเอียด

แม้จะมีดีอวด ก็อย่าไปอวดให้หมดดี ถึงแม้จะอวดไป ก็ไม่มีใครชอบ

พุทธทาสภิกขุ


เติมบุญ : ผ่านแอปของทุกธนาคาร
Donate: Through any banking app