รายละเอียด

ไม่มีอะไรน่าเกลียด เท่ากับการดัดจริต วางท่าทำให้น่ารัก ชนิดตบตาผู้อื่น

พุทธทาสภิกขุ


เติมบุญ
: สแกนคิวอาร์โค้ดนี้
ผ่านแอปของทุกธนาคาร