รายละเอียด

ไม่มีอะไรน่าเกลียด เท่ากับการดัดจริต วางท่าทำให้น่ารัก ชนิดตบตาผู้อื่น

พุทธทาสภิกขุ


เติมบุญ : ผ่านแอปของทุกธนาคาร
Donate: Through any banking app