รายละเอียด

จงทำกับเพื่อนมนุษย์โดยคิดว่า เขาก็ตามใจตัวเองในบางอย่าง เหมือนที่เราเคยกระทำ

พุทธทาสภิกขุ


เติมบุญ : ผ่านแอปของทุกธนาคาร
Donate: Through any banking app