รายละเอียด

จงทำกับเพื่อนมนุษย์โดยคิดว่า เขาก็ตามใจตัวเองในบางอย่าง เหมือนที่เราเคยกระทำ

พุทธทาสภิกขุ


บริจาค : ผ่านแอปของทุกธนาคาร
Donate: Via any banking app