รายละเอียด

จงทำกับเพื่อนมนุษย์โดยคิดว่า เขาก็ตามใจตัวเองในบางอย่าง เหมือนที่เราเคยกระทำ

พุทธทาสภิกขุ


เติมบุญ
: สแกนคิวอาร์โค้ดนี้
ผ่านแอปของทุกธนาคาร