รายละเอียด

อยู่โดยไม่ต้องมีความรู้สึกว่า เราดี เด่น ดัง อะไรเลย เพียงแต่รู้สึกว่า เราเป็นผู้มีประโยชน์ที่สุดคนหนึ่ง นั่นแหละถูกต้อง และเป็นสุขแท้

พุทธทาสภิกขุ


เติมบุญ
: สแกนคิวอาร์โค้ดนี้
ผ่านแอปของทุกธนาคาร