รายละเอียด

ไอ้คนโง่ มันจะคิดอย่างนี้เสมอ “กูดีคนเดียว คนอื่นไม่ดี”

พุทธทาสภิกขุ


เติมบุญ : ผ่านแอปของทุกธนาคาร
Donate: Through any banking app