รายละเอียด

ไอ้คนโง่ มันจะคิดอย่างนี้เสมอ “กูดีคนเดียว คนอื่นไม่ดี”

พุทธทาสภิกขุ


เติมบุญ
: สแกนคิวอาร์โค้ดนี้
ผ่านแอปของทุกธนาคาร