รายละเอียด

ปัญหาบางอย่างหรือมากกว่าครึ่งหนึ่งของปัญหาทั้งหมด มันแก้ไม่ได้ด้วยเงิน มันต้องแก้ด้วยธรรมะ เพราะมันเป็นเรื่องทางจิตใจ

พุทธทาสภิกขุ


เติมบุญ
: สแกนคิวอาร์โค้ดนี้
ผ่านแอปของทุกธนาคาร