บทความ Article

‘วัดบันดาลใจ’ โครงการบันดาลวัดให้กลับคืนสู่ศูนย์รวมจิตใจของชุมชน (ส.ค. ๒๕๖๑) Watbundanjai: The Project Brings Temples Back to Be Spiritual Centers for Communities. (Aug, 2018)

‘วัดบันดาลใจ’ โครงการบันดาลวัดให้กลับคืนสู่ศูนย์รวมจิตใจของชุมชน (ส.ค. ๒๕๖๑) Watbundanjai: The Project Brings Temples Back to Be Spiritual Centers for Communities. (Aug, 2018)

ที่มา : https://adaymagazine.com/… ผู้เขียน : ณัฐนันทน์ ทองเปล่งศรี เผยแพร่ : สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ในยุคที่หลายวัดเปลี่ยนบทบาทจากศูนย์รวมจิตใจกลายมาเป็นที่จอดรถ สถาบันอาศรมศิลป์...

โยงใยแห่งราชาธิวาสกับเมืองนครนี้ที่สุดสำคัญ ถึงกับแว่นท่านพระครู ฯ ตก (๕ ม.ค. ๒๕๖๑) The Raja Thiwas & NaKorn Connection: The Most Sacred Evidences (Jan 5, 2018)

โยงใยแห่งราชาธิวาสกับเมืองนครนี้ที่สุดสำคัญ ถึงกับแว่นท่านพระครู ฯ ตก (๕ ม.ค. ๒๕๖๑) The Raja Thiwas & NaKorn Connection: The Most Sacred Evidences (Jan 5, 2018)

ที่มา : https://web.facebook.com/pg/BUNCHAR2500/…ผู้เขียน : บัญชา พงษ์พานิชเผยแพร่ : วันศุกร์ที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ขอบันทึกไว้ก่อนที่จะลืมเสีย ถึงหนังสือบุดดำสุดสำคัญ ๔ เล่มนี้ที่วัดศรีทวี ซึ่งแม้จะขาดหายไป ๒ เล่ม คือ ๒ กับ ๕ แต่ที่มีคือ ๑ – ๓ – ๔ – ๖ ก็สำคัญมาก ๆ...

“วัดท่ามอญ” ต้นตระกูลคนมอญ ตั้งชุมชนที่ตำบลท่าประตูช้าง (๒๔ เม.ย. ๒๕๖๐) Wat Tha Mon: Mon people settled at Tha Pratu Chang (Apr 24, 2017)

“วัดท่ามอญ” ต้นตระกูลคนมอญ ตั้งชุมชนที่ตำบลท่าประตูช้าง (๒๔ เม.ย. ๒๕๖๐) Wat Tha Mon: Mon people settled at Tha Pratu Chang (Apr 24, 2017)

ที่มา : https://www.technologychaoban.com/… ผู้เขียน : รศ.บุญยงค์ เกศเทศ เผยแพร่ : วันจันทร์ที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ คุณโสมชยา ธนังกุล ได้เขียน ต้นตระกูลมอญในนครศรีธรรมราช ไว้ในวารสารเสียงรามัญ ปีที่ ๑๐ ฉบับที่ ๔๔ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๘ – มิถุนายน ๒๕๕๙...

โร่ม่าย … ไซ๋ชื่อนี้ ? (๑๓ พ.ค. ๒๕๕๙) Should You Know, Why Name This? (May 13, 2016)

โร่ม่าย … ไซ๋ชื่อนี้ ? (๑๓ พ.ค. ๒๕๕๙) Should You Know, Why Name This? (May 13, 2016)

ที่มา : https://web.facebook.com/pg/BUNCHAR2500/…ผู้เขียน : บัญชา พงษ์พานิชเผยแพร่ : วันศุกร์ที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ พอดีเมื่อวานนี้เจอพี่เหลิมที่พระธาตุกับพ่อเอกที่หลักเมือง แล้วพี่เหลิมบอกว่า นัดคนสนใจที่จะอาสาหรืออยากแลกเปลี่ยน มาพบกันครั้งแรกวันอาทิตย์ ๑๕ พ.ค....

ภาพแปะฟ้า “ช่วงสะพานยาว-ศรีทวี(ท่ามอญ)-ท่าวัง” เมืองคอน (๑๕ ก.ย. ๒๕๕๔) Pae Fa Picture “Long Bridge – Sritawee (Tha Mon) – Tha Wang” Muang Korn (Sep 15 Sep, 2011)

ภาพแปะฟ้า “ช่วงสะพานยาว-ศรีทวี(ท่ามอญ)-ท่าวัง” เมืองคอน (๑๕ ก.ย. ๒๕๕๔) Pae Fa Picture “Long Bridge – Sritawee (Tha Mon) – Tha Wang” Muang Korn (Sep 15 Sep, 2011)

ที่มา : http://www.gotonakhon.com/…ผู้เขียน : komolเผยแพร่ : วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔ การเปลี่ยนแปลง เป็นสิ่งที่แน่นอน ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ ล้วนเคลื่อนไปสู่การสลายตัวไปทั้งสิ้น เป็นสัจจธรรม เมืองคอนและทุกสิ่งก็หนีไม่พ้น กฏการเกิดขึ้น-ตั้งอยู่-ดับไป...