ที่มา : https://web.facebook.com/BUNCHAR2500/…
ผู้เขียน : บัญชา พงษ์พานิช
เผยแพร่ : วันอาทิตย์ที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

รายละเอียด

ช่วงที่กำลังเริ่มก่อร่างสร้าง หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ – สวนโมกข์กรุงเทพ ฯ นั้น
ผมได้รับเมตตาให้ได้เข้าพบ กราบขอพรคำแนะนำสารพัด
กระทั่งเมตตาให้นอนหน้าห้อง บนกุฏิที่จำวัดของท่านด้วย
ตอนนั้น ท่านกำลังปรับกาลานุกรม และพุทธธรรมปรับขยาย

แล้ววันที่ ๒๐ เม.ย. ๕๓
ท่านก็เมตตาส่งหลักคิดนี้ให้พวกเรา เพื่อนำลง นสพ.พุทธสาสนา ฉบับพิเศษ
รับการเสด็จเปิดของกรมสมเด็จพระเทพ ฯ

และเราได้นำมาประกอบเป็นหลักของพวกเราเสมอมา
คู่กับ “สงบ เย็น เป็นปะโยชน์”
คือ “อยู่ใน ใจเหนือ เกื้อโลก”
พร้อมกับบอกกับชาวเราทุกคน ให้อ่านนี้กันให้ขึ้นใจ

เช้านี้ Ann Sasawan Chirayus
ที่ช่วยรับธุระการสื่อสารองค์กร และเปลี่ยนเป็นหน่วยสื่อสารงานธรรมของพวกเราได้อย่างงดงาม
นำมาขยายตามนี้ …

“…สภาพของมนุษย์ที่เป็นอยู่เวลานี้ ก็คือ เขาอยากพ้นทุกข์ แต่ไม่คิดที่จะพ้นกิเลส
พูดง่าย ๆ ว่า เขาอยากพ้นปัญหา โดยไม่คิดที่จะแก้ไขเหตุของปัญหา เขาอยากพ้นทุกข์ โดยไม่คิดที่จะกำจัดสมุทัย จะต้องปลุกคนให้ได้สติตื่นขึ้นมา และให้มีสัมปชัญญะที่จะตระหนักรู้ว่า เขาจะต้องแก้

ปัญหาที่สาเหตุ ต้องหลุดพ้นจากกิเลสด้วย จึงจะพ้นจากทุกข์ได้…”
“…ในกรุงในเมือง ต้องการสวนกันทั่ว คนเมืองคนกรุงมุ่งหน้าพัฒนาบ้านเรือนถนนหนทางอาคารสถานที่ และจัดสร้างวัตถุอำนวยความสะดวกและบำรุงบำเรอความสุข แย่งชิงวิ่งหากันจนไป ๆ มา ๆ กลายเป็นเคร่งเครียดอึดอัดอืดเฟ้อ แล้วก็ชักจะเหนื่อยหน่าย เริ่มรู้ตัวและหันกลับมาเรียกหา

ธรรมชาติ คนในถิ่นที่เจริญมีชีวิตอยู่กับวัตถุปรุงแต่งและมนุษย์ด้วยกันมากขึ้น ไม่ช้าก็ต้องมองเห็นความสำคัญของต้นไม้และการมีสวนต้นไม้ไว้เป็นแหล่งให้ความร่มเย็นและสัมผัสกับธรรมชาติ…”

ก็เลยได้ทบทวนว่า น่าจะเอามาประมวลทำที่เมืองนคร
ตรงบวรบาซาร์ นาครบวรรัตน์ เสียด้วยเลยจะได้ ? และไหวไหม ?

ฝาก Thip Srisakulchairak Prapan Napawongdee Prin Pongspanich Supachai Klaewtanong Khamjiang Panitdee ชาไม่ยอม ชูแก้ว อดิศักดิ์ เดชสถิตย์ สุรเชษฐ์ แก้วสกุล ยศไกร กาญชนะชัย Sriroj James Anutaraset Sumet Ruchivanichkul ช่วยกันไขด้วยครับ

ขอความเมตตา ครูบาอาจารย์เมืองนคร
ช่วยชี้แนะในโอกาสออกพรรษาวันนี้ด้วยขอรับ
วัดศรีทวี จังหวัดนครศรีธรรมราช Siridhammapirat Yodkhun โสพิทร์ แซ่ภู่ Chai Choti พระอนุรักษ์ อนุรกฺขิโต (อนุรักษ์ รัฐธรรม) นิธิศฉลอง จิตรประดิษฐ์

๑๓ ต.ค. ๖๒ เวลา ๐๘.๑๑ น.
บ้านบวรรัตน์ ท่าวัง เมืองนคร