ที่มา : https://web.facebook.com/jiradejwong…
ผู้เขียน : ภูมิ จิระเดชวงศ์
เผยแพร่ : วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

รายละเอียด

 
มหาราชจันทรภาณุ คือ พระมหากษัตริย์ผู้ปกครองอาณาจักรศรีวิชัย ลำดับที่ ๕ แห่งพระราชวงศ์ปทุมวงศ์ พระองค์ทรงได้เฉลิมพระปรมาภิไธยตามแบบอย่างบูรพกษัตริย์ว่า “ ศรีธรรมโศกราช ” พระองค์มีพระชนม์ชีพอยู่ราว พ.ศ. ๑๗๒๐ – ๑๘๒๐ ในบรรดาพระมหากษัตริย์ผู้ปกครองทะเลใต้ที่มีผู้รู้จักมากที่สุด คงไม่มีพระองค์ใดเป็นที่รู้จักเกินพระเจ้าจันทรภาณุอย่างแน่นอน
 
เรื่องราวของพระเจ้าจันทรภาณุ มีบันทึกในตำนานพื้นเมืองนครศรีธรรมราช รวมถึงจดหมายเหตุทางประวัติศาสตร์ของทางศรีลังกา ว่าพระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ทั้งทางด้านศาสนา ด้านการสงคราม รวมทั้งในด้านกฎหมาย ดั่งที่มีการยกย่องในศิลาจารึกวัดเวียง ที่ค้นพบที่ จ.สุราษฎร์ธานี โดยมากแล้ว กรณียกิจที่มหาราชจันทรภาณุทรงกระทำ จะค่อนข้างไปในทางศาสนาและการสงครามเป็นส่วนใหญ่ โดยผลงานเอกใน รัชสมัยของพระองค์ คือพระมหาสถูป พระบรมธาตุเจดีย์แห่งเมืองนครศรีธรรมราช ที่เป็นพระบรมธาตุที่อาจสูงที่สุดในยุคพุทธศตวรรษที่ ๑๗ และการนำพุทธศาสนานิกายเถรวาทแบบลังกาวงศ์ นำมาเผยแพร่ในดินแดนเอเชียอาคเณย์ ในยุคพุทธศตวรรษที่ ๑๗ ซึ่งส่งผลให้อาณาจักรต่าง ๆ ในเอเชียอาคเณย์ เกิดความเปลี่ยนแปลงทางศาสนาขนานใหญ่ ทำให้ดินแดนต่าง ๆ ในอุษาคเณย์ เปิดรับพุทธศาสนานิกายเถรวาทเข้ามาเป็นศาสนาหลักของดินแดน และทำให้อิทธิพลทางศาสนาแบบลังกา ได้เข้ามามีบทบาทในศิลปะวัฒนธรรมของเอเชียอาคเณย์มากยิ่งขึ้น การศึกสงครามระหว่างพระเจ้าจันทรภาณุ และ พระเจ้าปรากรมพาหุที่ ๒ เอง ก็เป็นศึกยุทธนาวีที่ลือลั่น ไม่แพ้ศึกยุทธนาวีใดในประวัติศาสตร์ไทยยุคโบราณเลย ซึ่งผู้เขียนจะทยอยนำเสนอเรื่องราวต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพระองค์เพื่อให้รับทราบในที่มาต่าง ๆ กัน ติดตามกันได้ครับ