ที่มา : https://web.facebook.com/jiradejwong…
ผู้เขียน : ภูมิ จิระเดชวงศ์
เผยแพร่ : วันพุธที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

รายละเอียด

 
โองการบวงสรวง ขอบูรณะ – สร้างพระ ประกอบกิจในวัดนั้น เป็นบทโองการที่สำคัญ ซึ่งในการบูรณะที่เกี่ยวข้องกับสถานที่ ที่เป็นศาสนาสถานนั้น ต้องมีความเข้าใจและมีลำดับขั้นตอนต่าง ๆ ที่ถูกต้อง ด้วยในการสร้างมานั้นต้องผ่านการประกอบพิธีจากครูบาอาจารย์หลายท่านที่เรานั้นทั้งทราบและไม่ทราบในที่มา ดังนั้นจึงต้องมีบทโองการที่ขอบูรณะหรือสร้างให้ถูกต้องเป็นไปตามหลักแห่งพระเวท ซึ่งบทโองการที่นำมาเผยแพร่ในครั้งนี้นั้น ได้นำไปประกอบพิธีต่าง ๆในสถานที่สำคัญหลาย ๆ แห่ง ซึ่งมีความประสิทธีเป็นอย่างดีในพิธีที่ประกอบขึ้น ผู้เขียนเห็นว่าควรนำมาเผยแพร่ เพื่อให้ท่านที่ประกอบพิธีหรือท่านที่สนใจในด้านนี้ ได้นำไปใช้ในเรื่องดังกล่าว เพียงให้ทุกท่านได้บอกกล่าวก่อนนำไปใช้ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามศาสตร์และความปลอดภัยที่ต่างยึดถือกันมาในเรื่องศาสตร์แห่งพระเวทที่ปฏิบัติสืบเนื่องกันมา
 
ภูมิ จิระเดชวงศ์
 
โองการบวงสรวง ขอบูรณะ – สร้างพระ ประกอบกิจในวัด
ลำดับขั้นตอนการประกอบพิธีกรรม
๑. บูชาพระรัตนตรัย
๒. ประกาศชุมนุมเทวดา
๓. อ่านโองการบวงสรวงขอบูรณะ – สร้างพระ
๔. ทำน้ำมนต์ประพรมช่าง และ เครื่องมือช่าง
๕. โปรยข้าวตอกดอกไม้ถวายเทวดา
๖. ประพรมน้ำมนต์แก่ช่าง เครื่องมือช่าง และบริเวณที่จะเริ่มทำงาน
 
โองการบวงสรวงขอบูรณะ สร้างพระ
บทกาศศักดิ์สิทธิ์ในวัด
นะโมนมัสการ พระทรงญาณไตรรังษี โปรดเกล้าเกศโมฬี รักษ์กายีกันเภทภัย สองหัตถ์ไหว้ครูต้น ประสิทธิ์มนต์ประสาทชัย ทำกิจการใดใด ขอจงให้ประสิทธัง ข้าไหว้พระฤๅษี พระสัสดีเจ้ามนต์ขลัง ขอพรทุกกิจจัง สำเร็จดั่งพระวาจา วันนี้เป็นวันดี แต่งบัตรพลีเครื่องกระหยา สักการพระภุมมา กรุงพลีราเป็นต้นหน ข้าไหว้พระภูมิวัด เทพเถรวัยทัตโสภณ ตัวข้าขอนิมนต์ เสด็จดลรับวันทา ข้าไหว้ท้าวกุมภี ท้าวปัถวีราชา เสด็จยุตรยาตรา รับกระยาเครื่องสังเวย ข้าวเหนียวแลข้าวเจ้า น้ำเหล้าแลนมเนย แกงกับสำรับเอย ล้วนของเคยยกบูชา ขอเชิญท้าวภุชงค์ นวลระหงส์เสด็จมา มหาลาภเทวา เสด็จมาบนหลังหงส์ กาศทั้งมหาไชย เรืองฤทธิ์ไกรชาญณรงค์ ปู่เจ้าทุกพระองค์ เสด็จลงรับกระหยา เชิญพระมารดาศรี ธรณีเมขลา โพสพแลคงคา ทั้งนราสาวิตตรี วันนี้ข้ามีการ ขอเชิญท่านมารศรี รับเอาเครื่องบัตรพลี ข้าแต่งที่ไว้บูชา ไหว้ถึงพระในบัว ท่านเจ้าขรัวหัววัดวา สมภารแต่ก่อนหนา เจ้าวัดวาท่านปราณี ศักดิ์สิทธิ์ในอาราม ถ้วนเขตคามพัทธรังษี ตายายและเจ้าที่ เสด็จรี่มาพร้อมกัน อารักษ์แลศักดิ์สิทธิ์ สารทิศในเขตขัณฑ์ เสด็จมาโดยพลัน เสวยสรรค์เครื่องถวาย ทวดท้าวเจ้าอารักษ์ ผู้พิทักษ์ไปทุกนาย เจติยะเทวาย ขอจงได้รับกระหยา หมากพลูแลธูปเทียน ทั้งสูปเพียญตระการตา บายศรีทั้งซ้ายขวา แต่งมาลามาศมาลัย มัจฉะมังสาหาร สุราบานน้อยแลใหญ่ ปูปลาแลเป็ดไก่ ข้าแต่งไว้มากอนันต์ อ้อยกล้วยส้มหมากพร้าว แต่งจัดเข้าสมรังสรรค์ ถั่วงานานาพันธุ์ นมเนยนั้นพร้อมสรรพมี ยำพล่าแลแกงกับ ทั้งสำรับขนมนี้ กระยาบวดเครื่องพลี พร้อมชุลีแก่ภุมมา วันนี้เป็นวันดี ข้าแต่งพลีเครื่องบูชา ขอเจ้าท้าวภุมมา อารักขาวัดทุกองค์ เสด็จมานั่งใน อาสน์วิไลแลบรรจง มานั่งหน้าโดยตรง ในมณฑลอันโสภา เสวยกระยาบวด กรวดอาหารบนอาสนา เสวยเสพโอชา เครื่องวันทาตามชอบใจ เมื่อท่านได้รับแล้ว อย่าคลาแคล้วไคลไปไหน ให้พรเป็นสิทธิ์ชัย ปวงข้าไซร้จะทำการ ปั้นพระเขียนรูปวาด ก่อพระอาสน์แลไพหาร ซ่อมโบสถ์ให้ตระการ มล้างผืนธรณี สร้างโบสถ์ก่อวิหาร สร้างศาลาโรงธรรมศรี ล่องรักปิดทองดี ก่อกุฎีแลเสมา ก่อเมรุพนมพระ แกะสลักพระปฎิมา จิตรกรรมรูปนานา ขุดฟันหญ้ารื้อป่าลง สร้างสรรค์ซ่อมใดใด สำเร็จไซร้โดยบรรจง ภุมมาทุกพระองค์ ขอทรงได้ประทานพร ให้เป็นสิทธิ์เป็นชัย ชาวช่างไซร้หมู่นิกร ซ่อมสร้างสมสลอน ตามไหว้วอนพระเทวา ถ้าเกิดการพลั้งพลาด ปวงข้าบาทขอสมา อารักษเทวา ผู้สัม มาทุกพระองค์ ล่วงเกินสิ่งหนึ่งใด อย่าให้ท่านโกรธมั่นคง ขออภัยด้วยบรรจง ขอพระองค์ให้อภัย ปวงข้ามาทำการ สร้างสืบสานสมสมัย พุทธศาสน์ให้เกริกไกร สืบนานไปคู่โลกา เทอญ โอม ปริภุญชันตุ จะมหาภุมมา
 
บทอภิวาท พระวิศวกรรม และครูช่างทั้งปวง
โอม ศรี วิศวกะระมะเน นะมะห์ สองหัตถ์ข้าทั้งสิบนิ้ว จบเหนือหว่างคิ้ว พลิ้วไพล่กราบไหว้วันทา พระวิสสุกรรมเทวา ทรงผึ่งฝ่ายขวา หัตถาซ้ายทรงดิ่งทอง ทรงเป็นเจ้าช่างทั้งผอง ปวงข้าประคอง สองหัตถ์วันทนาการ พระเพชรสนูกันท่าน วันนี้มีการ ลูกหลานแต่งพลีบูชา วันนี้การแห่งปวงข้า ทูลพจนา เทพาจารย์จงรับฟัง วันนี้ลูกสร้างลูกตั้ง วิหารเสาดัง ขุดพังสร้างโบสถ์ศาลา ปั้นพระเขียนรูปนานา ก่อพระสีมา ลงทองพระพุทธถ้วนไป แกะสลักรูปน้อยใหญ่ ฟันป่าถางไพร ในเขตธรณีสงฆ์ ขอเดชะฤทธิ์พระองค์ พระครูผู้ทรง เชี่ยวชาญมาประสิทธี ครูช่างน้อยใหญ่ก็ดี จบถ้วนธานี ลูกชุลีนบไหว้วอน ขอพรครูช่างเก่าก่อน เข้ามาอวยพร สรรพกิจจาจงดี สำเร็จสมบูรณ์โสภี ขออย่าได้มี ที่สรรพอันตราย พระเวสสุกรรมโฉมฉาย ครูช่างขวาซ้าย ขอท่านได้ประทานพร รับเครื่องสังเวยเสียก่อน ปวงข้าไหว้วอน ขอทรงอาทรเมตตา รับสรรพกระยาบูชา ธูปเทียนบุปผา หมากพลูผลไม้บายศรี หมากพร้าวอ้อยกล้วยก็มี ข้าแต่งครบที่ อีกกระยา บวดสมใจ ปวงข้าถวายเครื่องไซร้ สังเวยถ้วนใน ให้พระครูท่านเสวย พร้อมด้วยครูช่างท่านเอย รับเครื่องชมเชย ล้วนแล้วของเคยวันทา ขอพรปวงพระครูข้า วิศวกรรมา พ่อครูมาประสิทธี การใดมงคลทั้งนี้ ขออย่าได้มี สรรพอุปัทวา เทอญ โอม ปริภุญชันตุ จะ มหาอาจาริยา
 
บทประกาศเทวดา
โอมนะโมเทวะประสิทธิไชย สองหัตถ์ไหว้ไท้ทวยเทวดา ณ บัดนี้มงคลสมเวลา ทั้งฤกษ์ผานาทีพร้อมสมบูรณ์ ประกาศถึงเทพเจ้าในชั้นฟ้า ปวงสุราอารักษ์ไปถ้วนมูล ขอเสด็จลงมาตามข้าทูล ให้จรูญก่อเกิดการมงคล ขอน้อมเชิญพระเสื้อเมืองพระทรงเมือง พระหลักเมืองยุตรยาตรเป็นพหล เสด็จเข้ามาในเขตมณฑล แล้วยัลยลเครื่องพลีที่บูชา พระภุมมัฐอากาศเทวา สมุทราสิงขรอันหาญกล้า วลาหกนักษัตรเบื้องนภา เสด็จมาโดยดีอย่ามีภัย เชิญถึงพระอาทิตย์แลพระจันทร์ พระพุธพรรณพระอังคารเป็นใหญ่ พระพฤหัสพระศุกร์ผู้ชาญชัย พระเสารไซร้พระราหูจงมา ทั้งพระเกตุทวยเทพเบื้องนักขัตติ ขอนมัสเชิญเสด็จจากฟากฟ้า อีกไท้ท้าวจตุโลกปาลา สี่ทิศศาจงมาอวยพระพร พระพลเทพกามเทพปัญจสิงขร เสด็จจรเข้ามากันสลอน พระรามสูรเทวกรรม์ผู้ฤทธิ์รอญ ทั้งบวรมาตุลีเวสสุญาณ อีกพระพุทธคิเนศพระคินาย ทั้งขวาซ้ายเชิญมาในสถาน พระสมุทรแลพระหิมพาน์ ทั้งพระกาฬพร้อมพระอัศวิน อีกทวยเทพคนธรรพ์นาคายักษ์ กุมภัณฑ์พรรควิทยาธรทั้งสิ้น อีกอสูรกินนรในชั้นดิน มาให้สิ้นรับเครื่องพระบูชา ขอเชิญทั้งพระอินทร์อันกล้าหาญ พิฆาตมารสถิตย์เหนือโลกหล้า พระพิรุณพระพายเสด็จมา อีกเทวาพระเพลิงเริงสำราญ ขอเชิญทั้งพระยมมหานาถ สุวรรณชาดอาสน์ทรงแลตระหง่าน พระไพศรพณ์แลองค์พระวิศาล ข้าสักการเชิญมาด้วยไมตรี ไหว้พระขันธกุมารชาญณรงค์ ท้าวเธอทรงนกยูงสง่าศรี เชิญปวงพรหมโสฬสในธาตรี เล็งวิถีญาณร่วมโมทนา เชิญพระนาถนารีภัควดี สามเทวีสิริโฉมสง่า กราบพระลักษมีอัครา ฉายวัลลาเสด็จด้วยไมตรี พร้อมพระนาถนารีแห่งพระเวท องค์มเหศพระสุรัสวดี ทั้งนวลพระอุมานาถวดี สามมารศรีเสด็จประสิทธิ์ชัย กราบแทบบาทพระพรหมบรมยศ ทรงเวทพรตสังวาลย์ฌานอาศัย ขอเสด็จมาด้วยฤทธิไกร ให้หวั่นไหวสะเทือนฟ้าสะท้านดิน กราบองค์พระนารายณ์พระราเมศ ปราบอาเพศอธรรมไปทั้งสิ้น กราบพระอิศวรเจ้าจอมนรินทร์ ขอประทินพระทรงประสาทพร อีกเหล่าปวงเทวะสมาศัย อยู่ถ้วนในพรหมเทพสโมสร ขอเสด็จมารับเครื่องบวร อันข้าต้อนแต่งไว้ยกวันทาทั้งธูปทองเทียนแก้วกรองมาลี แลบายศรีหมากพลูชวาลา อีกลูกไม้ส้มอ้อยแลถั่วงา ปวงกระยาบวดครบเครื่องสังเวย ทั้งมัจฉาเป็ดไก่มังสาหาร สุราบานยำพล่าเครื่องเสวย อีกขนมน้อยใหญ่ให้ชมเชย ครบท่านเอยตามสูตรโบราณมา ปางเมื่อพระเสวยสิ้นเสร็จสรรพ โปรดสดับเงี่ยโสตฟังเสียข้า ขอพระพรประสิทธิกิจจา การศาสนาก่อสร้างให้มงคล ก่อกุฎีปั้นพระลงรักทอง ทั้งล่องชาดวาดรูปทุกแห่งหน ขุดสระพังเบิกดงพระไพรสณฑ์ เปิดมณฑลก่อพัทธสีมา ซ่อมพระเจ้าองค์น้อยแลองค์ใหญ่ ก่อพาไลพนมพระเมรุผา ทำเรือพระชักลากรอบอาณา โค่นพฤกษาไม้ใหญ่พระโพธิ์ไทร สร้างไพหารศาลาอุโบสถ ซ่อมแซมบทหน้าบันเป็นการใหญ่ ถอนศาลโบสถ์ร้างได้ทันใด ประสิทธิ์ชัยด้วยเดชพระเทวา เทอญ โอม สิทธิพุทธายะ ธัมมายะ สังฆายะ ปัจเจกพุทธายะ อรหัตตายะ ปรเมศวรายะ นารายณ์ยะ พรหมายะ พุทธคิเนศายะ ขันธะกุมารยะ ฤๅษีสายะ สัสดีสายะ อุมาเทวียะ ภควดีเทวียะ อินทรายะ วรุณายะ ยมราชายะ พระภายกะจายะ อัคคะเนนายะ วิษณุกัมมายะ มาตุลีเทวายะ พลเทพายะ จตุโลกะปาลายะ อาทิตยายะ จันทายะ นักขัตตะเทวายะ วลาหกะเทวายะ กรุงพาลีลายะ ภุมมาเทวายะ คันธัพเทวายะ สุปันนาคายะ ปัพพะตาเทวายะ สมุทราเทวายะ อากาศเทวายะ เจติยะเทวายะ ภิรอกอริกายะ หนุมานพายะ รามเทพยะติปะวะระ สิทธิปวาทายะ ทิพพะสัจจะประสิทธิสวาหะ
 
บททำน้ำมนต์ประพรมช่าง และ เครื่องมือช่าง
โองการธารณีสาร
โองการพินทุนาถัง อุปปันนานัง พรหมาสะหะปะตินามัง อาทิกัปเป สุอากัปโต ปัญจะปะทุมมัง ทิสสะวา นะโมพุทธายะ วันทะนัง
สิโร เม พุทธะเทวัญจะ นะลาเต พรหมะเทวะตา หะทะเว หัตเถ ปะทะเม สุรา ปาเท วิสสะณุกัญเจวะ สัพพะกัมมา ประสิทธิ เม สัพพะพุทธานุภาเวนะ
สัพพะธัมมานุภาเวนะ สัพพะสังฆานุภาเวนะ สัพพะโสตถี ภะวันตุ เม สิทธิกิจจัง สิทธิกัมมัง สิทธิการิยะ ตะถาคะโต สิทธิลาโภ นิรันตะรัง สิทธิเตโช ชะโยนิจจัง สรรพธัมมา ประสิทธิ เม สัพพะสิทธิ ประสิทธิ เม
นะโม นะมัสการ เม แห่งข้าจะไหว้ ซึ่งพระปรเมศวรผู้เป็นเจ้าเสด็จลงมา ตั้งฟ้าแลดิน ตั้งสมุทรสายสิญจน์อันอุดม ข้าจะไหว้พระอินทร์ พระพรหม พระยม พระกาฬ พระจัตุโลกบาลทั้ง ๔ พระฤๅษีนารอท ยอดปิฎกกัณฑ์ไตร พระสูตร พระวินัย พระปรมัตถ์ พระโตรสรณคมน์ ทั้งพระพ่อหมอเอก ทั้งพระพุทธคิเนตร พุทธคินาย พระนารายณ์ พระกัจจายเถร พระโมคคัลลาน พระสารีบุตร พระพุทธ พระธรรม พระควัมบดี พระมหาโพธิ พระมหาสารีริกธาตุ แก่นจันทน์ พระศรีรัตนตรัยเจ้านั้นท่านจึงใช้ให้กูมาตั้งโองการ เบิกบ้านแลเบิกป่า เบิกพระหิมพานห์ เบิกพระพุย เบิกพระพาย เบิกพระพิรุณ พระเพลิง พระกาฬเถลิงท่านจึงให้กูมาตั้งพิธีสารพัดกันเสนียดจัญไร กันที่ชั่วทั้งหลาย อย่าระคายมาพ้องพาน ทั้งพระธรณีสารอย่าได้มาต้องเธอจึงให้กูมา ตีเชือกบ่วงบาศคล้องรัดคน โดยมณฑล ที่ท่านว่าไว้ เธอจึงให้กูมาผลาญ ต้นไม้อันมีผี อันครกสีแลกระเดื่อง กูจะตั้งพิธีสารพัด ทำโขนทวารบานประตู ขุดคูแลขุดบ่อปิดท่อแลปิดทาง ปิดบึง ปิดบาง ปิดทวารแลถมสระปั้นรูปพระแลรูปเทวดา ปั้นรูปภาพนานา พากย์เจรจาแลจอหนัง ขนันผีมิดี กาสังผีตายโหง ต่อโลงแลโกศฝา ทำศาลาแลหน้ามุข สีสุกไม้ไผ่กลับกลายทางทิศตะวันตก แมลงมุมตีอก หนูกกในเรือน เรียกเพื่อนตามกัน เสาเรือนตกมัน ไม้รังนางเรียง ที่ลาด ที่แก่ง ที่เกาะ ที่เฉลียง ที่วนที่วัง ที่พังน้ำขัง ผึ้งต่อจับรวงรัง ไม้หักทับที่ ปลวกขึ้นในแดน ตะกวดเหี้ยแล่นขึ้นบนเรือน ไก่เถื่อนเข้าบ้าน งูเหลือมขึ้นร้าน แร้งจับหลังคา ข้าวสารแช่น้ำ งอกขึ้นเป็นใบ เห็ดงอกเตาไฟ สิงห์สัตว์ขึ้นไข่บนฟูกบนหมอน วัวควายเขาหัก เขาจักเขาคอน เขาช้อนสลักคอก ข้างนอกฟันหักประตูผี ฝันร้ายมิดี เงาหัวพิกล หญิงชายข้าคน นอนกรนนอนคราง นอนหลับตาค้าง น้ำลายไหลนอง หม้อร้อง เป็นเสียงฆ้อง เรือร้องเป็นเสียงช้าง กล้วยออกปลีข้างข้าง กลายเป็นดอกบัว ผีให้ผีหัว ทำให้คนกลัว ตัวสั่นทาว ๆ สัมฤทธิ์ทองขาว แตกร้าวกระจาย หัวแหวนสลาย เขี้ยวงาพิการ ปิดพระสมุทร อุดพระทวาร ขึ้นร้านถล่ม ขึ้นช้างกันร่ม หวีผมกลางคืน นอนละเมอ นอนเน้อเหมือนคนบ้า น้ำซับชายผ้า หมาขึ้นหลังคา หมาขึ้นกระออมข้าว นมเค้านกแสก บินแถกเอาขวัญ ดันเข้าที่นอน หมาแม่ลูกอ่อน คาบลูกขึ้นเรือน หมาเยี่ยมหน้าต่าง คนซบเซาหาวหอน ต้องอธิกรณ์ ขื่อคาโซ่ตรวน ชายไม่มีเมีย หญิงไม่มีผัว ไม่มีเงาหัว ตกบ่อตกเสา ปลูกเรือนหว่างกลาง พี่น้องต่างกัน รุกที่รุกแดน แว่นแคว้น ขอบขัณฑ์ แม่ไก่ขัน กลับมาฟักไข่ ผีหลอกผีหลอน ตีเกราะเคาะไม้ จิ้งจอกหมาใน วิ่งไล่เห่าขบ แร้งคาบเอาศพ ตกลงหลังคา มดปลวกขึ้นฝา งูทับสมิงคลา เลื้อยมาเข้าบ้าน ฟักทองขึ้นร้าน กลายเป็นนาคี กล้วยตายคาปลี กลายเป็นผีพราย แกะรูปภาพทั้งหลาย เบิกพระเนตร ร่วมอาสน์พระสงฆ์ เสาเรือนไม้แก่น เอาไม้มาประสมโขลง ตั้งเสากระโดง ติดกระโหมดยา ติดโขนเรือพายม้า หมาเยี่ยวรดตีน ขุดตอใต้ดิน หินหักสองท่อน ที่ลุ่มที่ดอน สาครลดตลิ่งพัง เรือนเดิมแรกตั้ง ฝั่งน้ำหัก เสาเรือนยอดสลัก หักได้กระได เอาต้นต่อต้น เอาปลายต่อปลาย เสาเรือนไสกบ ปิดน้ำทำทบ ฝูงคนทั้งหลาย ผสมโคผสมควาย ผสมม้าผสมช้าง เลือกรางทำสวน ต่อกงกำเกวียน ขุดสระขุดคลอง ซ่องที่สูงที่ต่ำ ทำไร่ถั่ว วัวไถนามากลางตลาด บาตรแตกสาแหรกขาด ตะลุ่มทาชาด กินซ้อนหอยมุกข์ ร่วมอาสน์ท้าวพระยา ตัดไม้ฝามาผสมหินบด ขุดค่อมตอไม้ ทิ้งไฟทิ้งเรือน ถอดงาช้างเถื่อน เลื่อนผีตายโหง ไม้สักต่อโลง โยงเข้าป่าช้า ชายกระเบนเช็ดหน้า ก้างปลาจิ้มพัน หายใจรดกัน กระไดสี่ขั้น ทำช่องห้องขัด ปลูกเรือนร่วมวัด ไม้กวาดปัดหลังคา เสาเรือนฟ้าฝ่า หลังคาไฟไหม้ ปักไม้เจาะเสา หนูกัดตีนจำเพาะ แมลงสาบเลียหัว ผ้านุ่งกับตัว ไฟไหม้ใต้ลน เรือนเซทับคน วัวชนควายเฉี่ยว เรียนปถมังอาถรรพ์ ปลูกกุฏิวิหารการเปรียญ เขียนรูปภาพนานา ทำศาลาแลมณฑป พนมศพพนมเมรุ พระครูกูชื่อ พระกัจจายเถร เธอเสด็จเข้าสู่พระนิพพานัง ปะถะมังสุขัง พุทธัง กันสารพัด เสนียดจัญไร วินาสสันติ สิทธิหุลู สะวาหายะ / ธัมมัง กันสารพัด เสนียดจัญไร วินาสสันติ สิทธิหุลู สะวาหายะ / สังฆัง กันสารพัด เสนียดจัญไร วินาสสันติ สิทธิหุลู สะวาหายะ