ที่มา : https://web.facebook.com/jiradejwong…
ผู้เขียน : ภูมิ จิระเดชวงศ์
เผยแพร่ : วันอาทิตย์ที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

รายละเอียด

 
ชีวิตนี้ มีแต่เรื่องโนรา เป็นโนราใหญ่มา ๔๖ พรรษา
รำแต่โนรา สอนแต่โนรา ทำพิธีแต่โนรา
ยึดถือแบบแผนและพิธีกรรมโนราอย่างเคร่งครัด
ไม่เคยได้ทำอย่างอื่น รำและสอนแต่โนรา
โนราสมปอง พนมศิลป์ ราชครูโนราหรือโนราใหญ่อาวุโสของภาคใต้ เป็นโนราใหญ่มายาวนานถึง ๕๖ พรรษา มีลูกศิษย์มากมายทั้งในพื้นที่ จ.ตรัง จ.พัทลุง จ.สงขลาและอีกหลายจังหวัด เป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางว่าเป็นโนราชั้นครู ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านการรำแบบโบราณและแบบแผนพิธีกรรมตามขนบดั่งเดิม ทุกวันนี้ โนราสมปอง พนมศิลป์ ยังคงรำโนรา ประกอบพิธีกรรมทางโนรา และสอนลูกศิษย์ลูกหาอยู่ทุก ๆ วัน
#โนราที่ตัดเหมรย(การบนบาน)ขาด
 
ภาพถ่ายจาก คุณนิกสิทธิ์ วงศ์สวัสดิ์ (คุณโจ)