ที่มา : https://web.facebook.com/jiradejwong…
ผู้เขียน : ภูมิ จิระเดชวงศ์
เผยแพร่ : วันพุธที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

รายละเอียด

 
วันนี้ (๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕) ได้รับโอกาสมงคลยิ่งในการร่วมพิธีอัญเชิญ เจ้าแม่อยู่หัว พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์แห่งแดนใต้ เพื่อสรงน้ำประจำปี ๒๕๖๕ เป็นครั้งแรกที่ผมนั้นได้มีโอกาสได้ร่วมพิธีกรรมและได้สัมผัสกับองค์แม่เจ้าอยู่หัวองค์จริง ได้เห็นและสักการะอย่างใกล้ชิด ซึ่งประเพณีตายายย่านหรือที่ชาวบ้านเรียกกันโดยทั่วไปว่าประเพณีทำบุญเดือนหก หรือประเพณีสมโภชเจ้าแม่อยู่หัว วัดท่าคุระ อ.สทิงพระ จ.สงขลา เป็นประเพณีของชุมชนที่สืบทอดกันมาหลายร้อยปี เกิดจากความศรัทธาในความศักดิ์สิทธิ์ของเจ้าแม่อยู่หัว ซึ่งเป็นพระพุทธรูปทองคำปางมารวิชัย หน้าตักกว้างประมาณ ๒ เซนติเมตร สูงประมาณ ๒.๕ เซนติเมตร เป็นพระพุทธรูปที่พุทธศาสนิกชนให้ความเคารพศรัทธาและจัดพิธีสมโภชมาทุกปี
 
ขอกราบขอบพระคุณ ท่านพระครูพิพัฒน์ธรรมจารี เจ้าอาวาสวัดท่าคุระ มาเป็นอย่างสูง ขอขอบคุณโนราอรุณ ศ.เอิบอวบศิลป์และคณะ ตลอดจนหน่วยงานต่าง ๆ ที่ได้สืบสานในประเพณีอันดีงามนี้ไว้