ที่มา : https://web.facebook.com/100066460641533…
ผู้เขียน : อบต.คลองรี
เผยแพร่ : วันพุธที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

รายละเอียด

 
“ตายายย่าน” สมโภช สรงน้ำ ปิดทอง เจ้าแม่อยู่หัว