ที่มา : https://web.facebook.com/jiradejwong…
ผู้เขียน : ภูมิ จิระเดชวงศ์
เผยแพร่ : วันพุธที่ ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

รายละเอียด

ภายในกำแพงเมืองนครศรีธรรมราชในอดีตเป็นอย่างไร กว้างยาวแค่ไหน นครศรีธรรมราชหัวเมืองใหญ่ที่เคยเป็นประเทศราชมีกษัตริย์ในการปกครอง หากมองไปถึงที่ตั้งและความกว้างของกำแพงเมือง จะเห็นถึงประวัติศาสตร์ที่น่าค้นหาในที่มาในมุมต่างๆได้อย่างมากมาย
 
ขอขอบคุณภาพกราฟฟิคแผนที่ โดย สิปปกร ปุดจีน