ผู้บันทึก : พระพุทธิสารเมธี
เผยแพร่ : วันพฤหัสบดีที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓

รายละเอียด

ปืนใหญ่นี้มีทั้งหมด ๕ กระบอก ชาวนา หมู่ที่ ๔ ตำบลท่าซัก อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ขุดพบในบริเวณห่างจากคลองท่าซักประมาณ ๑๐๐ เมตร แล้วนำมาถวายพระภัทรธรรมธาดา (ฮั้ว โสภิโต) เจ้าอาวาสวัดศรีทวี เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๑๕ ปัจจุบันมีปืนอยู่ที่วัดเพียง ๒ กระบอก อีก ๓ กระบอก ได้มอบให้นำไปประดิษฐาน ณ อนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช บ้านนอกโคก

ผู้ให้ข้อมูล : อาจารย์ณรงค์ บุญฤทธิ์
ผู้บันทึก : พระพุทธิสารเมธี
วันบันทึก : ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓