ที่มา : https://web.facebook.com/bunchar.pongpanich…
ผู้เขียน : บัญชา พงษ์พานิช
เผยแพร่ : วันพุธที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

รายละเอียด

บนพื้นที่กว้างขวางของอารามแห่งหนองป่าพงระยะนี้
ที่ผู้คนน่าจะมารวมกันหลายพันคนนั้น

พระและคณะศรัทธา ร่วมกันจัดการกันอย่างสุดวิเศษ
มีเขตพระ ที่ในป่ารกรอบพระอุโบสถและกุฏิท่าน อ.ชา
อุบาสกถัดมา ด้านข้างของศาลาใหญ่
นอกนั้น ยกให้แม่ออกยึดแทบทั้งวัด
ส่วนด้านนอกกำแพงที่รอบเจดีย์นั้น อยู่กันได้เป็นหมู่เป็นคณะ

ผมได้ละออกมาเดินวนดูรอบหนึ่ง
สัมผัสได้ถึงความสุขแท้ที่แสนจะสัปปายะ

หากชาวพุทธไทยเรา ได้พบสัมผัส
รวมทั้งได้มีอย่างนี้ ๆ กันที่ใกล้ ๆ บ้าน จะประมาณไหน ?

กะว่าจะลองไปหาพื้นที่ขยับกันในนครเมืองพระ
บ่ายสอง ๑๙ ม.ค. นี้ ขอเชิญชวนไปร่วมขบคิดขับเคลื่อนด้วยกันกับคณะพระเมืองนคร
ใน @นาครสนทนา นะครับผม

Siridhammapirat Yodkhun Chai Choti พระมหาบวร ปวรธมฺโม เจ้าอาวาสวัดบุญนารอบ วัดศรีทวี จังหวัดนครศรีธรรมราช วัดหน้าพระลาน นครศรีธรรมราช ว.ขนฺติวโร ภิกฺขุ ท่านหนึ่ง วัดหน้าพระลาน Santi Aunjanam วันพระ สืบสกุลจินดา Khamjiang Panitdee สุมาลี อุตมาภินันท์ สุมาลี สุโขพล ปิยวัชน์ คงอินทร์ ศราวุธ ปาลิโภชน์ Narumon Intarachote Vithaya Arporn เฉลิม จิตรามาศ

ส่วนเมืองอื่นจังหวัดอื่น
กรุณารวมตัวกันทำเองเอานะครับผม
ส่วนจะเกิดประโยชน์โภชน์ผลไหม … ก็ช่างมันเถิดครับ
ท่าน อ.ชา สอนไว้เช่นนั้น

๑๕ ม.ค. ๖๓ เวลา ๐๘.๑๕ น.
บ้านท่าวัง สะพานควาย กทม.