ที่มา : https://nakhonsistation.com/…
ผู้เขียน : วันพระ สืบสกุลจินดา
เผยแพร่ : วันอังคารที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

รายละเอียด

ตำนานท้องถิ่น
ความสนุกของการได้ลงพื้นที่โมคลานอย่างหนึ่งคือ การได้ฟังเรื่องเล่าแบบไม่ซ้ำ แม้บางครั้งจะเป็นเรื่องเดียวกันแต่อนุภาคน้อยใหญ่ภายในกลับขยายบ้าง หดบ้าง ไปตามสิ่งแวดล้อมที่เรื่องเล่านั้น ๆ เข้าไปขออาศัย ความจริงอาจไม่ได้เป็นเฉพาะบ้านโมคลาน ตำบลโมคลาน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราชนี้เท่านั้น แต่พื้นที่ใดที่เรื่องเล่าทำหน้าที่มากกว่าเรื่องที่ถูกเล่าแล้ว ก็เป็นอันจะได้เห็นอาการหดขยายที่ว่าไปตามกัน

อ่านต่อได้ที่ https://nakhonsistation.com/แม่ชีนมเหล็ก/