ที่มา : https://web.facebook.com/bunchar.pongpanich…
ผู้เขียน : บัญชา พงษ์พานิช
เผยแพร่ : วันเสาร์ที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

รายละเอียด

แม่ครับ ๖๓ ปีแล้วครับ ที่แม่เกิดให้กำเนิดเต้ย
แม้แม่จะไม่ได้อยู่ด้วยกาย แต่วันนี้ที่ วัดศรีทวี จังหวัดนครศรีธรรมราช
การสวดมนต์ทำวัตรเช้า ตามด้วยบางบทพิเศษ
มีเขมาเขมะ ฯ โอวาทปาฏิโมกข์ แล้วก็กรวดน้ำนั้น

พวกเราทั้งหลาย ทำกันในศาลาการเปรียญ
ที่ใช้เงินทำบุญงานแม่เมื่อ ๓ ปีก่อน ถวายมุงหลังคาไว้
เพื่อให้ได้ใช้งานโดยไม่ชักช้า

ตอนนี้ มีเจ้าภาพทำฝ้า และบานประตูหน้าต่างเสร็จแล้ว
รวมทั้งไฟทั้งหลายก็มีเจ้าภาพแล้ว
เหลือแต่การปูพื้น ที่น่าจะเสร็จเรียบร้อยในไม่นานจากนี้

ตอนนี้ น้าพานาน ๆ จึงจะไปวัด
จึงมีคนเข้ามาทักทายมากมาย แถมพอรู้ว่า ๙๐ กว่า ก็พากันชื่นชมมาก

ส่วนเต้ยนั้น ใช้โอกาสทำวัตรเช้า ภาวนาวันเกิดปีนี้อย่างเต็ม ๆ
ในเนื้อหาแห่งคำสวดทั้งหลายที่วิเศษไปเสียทั้งนั้น

มีหลายจังหวะเวลาวิเศษไปตามลำดับ

ภาพทั้งหมดนี้
ขอบคุณนายเจียง @Khamjiang Panitdee
ที่ย่องมาควักกล้องถึงในย่ามไปถ่ายไว้ให้
ได้เอามาประกอบเป็นเครื่องระลึกถึง
การสวดมนต์ทำวัตรภาวนานัดวิเศษของขวบอายุ ๖๓ นี้

๔ ม.ค. ๖๓ เวลา ๑๓.๑๓ น.
บ้านบวรรัตน์ ท่าวัง เมืองนคร