ที่มา : https://web.facebook.com/bunchar.pongpanich…
ผู้เขียน : บัญชา พงษ์พานิช
เผยแพร่ : วันเสาร์ที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

รายละเอียด

มงคลข้อหนึ่งของชีวิตผม ในฐานะชาวพุทธ
คือได้เกิดที่เมืองนคร ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นเมืองพระ
ในครอบครัวที่ศรัทธามั่นในพระบวรพุทธศาสนา
แถมได้บวชเรียนเจอหัวใจได้เอามาใช้
กับยังมีบ้านอยู่ท่ามกลางวัดวาอาราม
พร้อมคณะสงฆ์และผู้คนแห่งเมืองนครที่เป็นกัลยาณมิตร

รวมทั้งการมี วัดศรีทวี จังหวัดนครศรีธรรมราช อยู่หน้าประตูบ้าน

ตามตะรางชีวิตที่วางไว้ วันนี้จะขึ้นไปร่วมงานเสวนาหารือ
และวิเคราะห์ระบบงาน จดหมายเหตุพุทธทาส
ที่เชิญ อ. Martin Seeger กับพ่อ @Naris Charaschanyawong ไว้
แล้วต่อเสวนากันยามบ่าย
แล้วต่อด้วย ตักบาตรเดือนเกิด กิจกรรมสวนโมกข์กรุงเทพ พรุ่งนี้เช้า
แต่น้าพาชวนอยู่ตักบาตรเดือนที่เมืองนครวันนี้
จึงขอตัวทางพระนคร ไปตักบาตรกับน้าพามาตะกี้

ตอนใส่บาตรกับน้าพานั้น ไม่เท่าไหร่
ครั้นวนมารอใส่บาตรเอง
พร้อมกับกราบเรียนพระท่านว่าวันนี้วันเกิดผมพอดี

จึงได้รับพรมาหลายเวอร์ชั่นและภาษา

ตั้งแต่ Happy Birthday, ชาติ ปิ ทุกขา
และ โสตถิ เทอญ

สาธุขอรับผม

๔ ม.ค. ๖๓ เวลา ๑๒.๔๕ น.
บ้านบวรรัตน์ ท่าวัง เมืองนคร