ที่มา : https://web.facebook.com/jiradejwong…
ผู้เขียน : ภูมิ จิระเดชวงศ์
เผยแพร่ : วันอาทิตย์ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

รายละเอียด

หนังสือ “โนรา ศิลปะการร้อง รำ ที่ผูกพันกับชีวิต” จัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอโนราไปสู่มรดกโลก หนังสือที่มีคุณค่าที่จะประกาศให้ชาวโลกได้รู้จักกับ “โนรา” ซึ่งคาดว่าชาวไทยเราน่าจะได้รับข่าวดีในเรื่องของโนรา ในการประกาศให้เป็นมรดกวัฒนธรรมอันจับต้องไม่ได้ (Intangible cultural heritage) ของมวลมนุษยชาติในเร็วนี้ ๆ ทุก ๆ ท่านสามารถอ่านเนื้อหาหนังสือเล่มนี้ได้ผ่านทางออนไลน์ผ่านลิ้งนี้ได้เลยครับ

http://book.culture.go.th/nora2020/mobile/index.html#p=1