ที่มา : https://web.facebook.com/jiradejwong…
ผู้เขียน : ภูมิ จิระเดชวงศ์
เผยแพร่ : วันเสาร์ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

รายละเอียด

เจดีย์รายที่หายไป จากบริเวณรอบองค์เจดีย์วัดพระบรมธาตุนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นเจดีย์รายองค์หลักประจำทิศ มีขนาดใหญ่กว่าเจดีย์รายบริวาร จากการค้นคว้าและศึกษาของผู้เขียนนั้น การวางผังเจดีย์วัดพระบรมธาตุนครหรือที่อื่น ๆ ในยุคเดียวกัน จะยึดการวางผังแบบ มันดารา (Mandala) หรือที่ชาวบ้านทั่วไปเรียกว่า ผังแห่งจักวาล ซึ่งเจดีย์ประจำทิศนั้นจะมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งมีหลักฐานเป็นภาพถ่ายและหลักฐานอื่น ๆ ที่ชัดเจนในการมีอยู่ของเจดีย์ดังกล่าว หากละเลยหรือขาดความใส่ใจปล่อยให้ผุพังไปหรือทราบแล้วว่ามีแต่นิ่งเฉยไม่ยอมกระทำใด ๆ ในการบูรณะให้กลับคืนมานั้น ตามความเชื่อ ซึ่งย่อมมีเหตุผลในตัวความเชื่อนั้น ๆ จะมีความเชื่อว่าความสมดุลย์ของบ้านเมืองนั้นจะหายไป ความแตกแยกจะปรากฏ (ตามความเชื่อในการวางผัง) ซึ่งเรื่องนี้ผู้เขียนเคยได้ทักทวงสอบถามไปเมื่อวันที่ ๒๕ ก.พ. ๖๒ ว่าด้วยเหตุใดถึงไม่มีการบูรณะให้กลับคืนมา เราบูรณะสิ่งอื่น ๆ ได้มากมายกับส่วนเจดีย์หลักนั้นทำไมเราถึงละเลยไป วันนี้ยังไม่มีคำตอบใด ๆ กลับมา

ขอบพระคุณภาพมุมสูงจากคุณ Supleard sujirakurn และภาพจากนิตยสารสารคดี