ที่มา : https://web.facebook.com/SanNakhonsithammarat…
ผู้เขียน : วันพระ สืบสกุลจินดา
เผยแพร่ : วันอังคารที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

รายละเอียด

เมื่อแรกได้ยินคำนี้ เดาความเอาโดยรูปศัพท์ว่า ‘เนด’ นี้ คงจะมาจาก ‘เนตร’ ที่แปลว่าดวงตากระมัง แต่พอพิจารณาดูจากสถานการณ์ที่ใช้แล้วกลับไม่ใช่ เพราะ ‘ไม่บอกเนด’ ไม่น่าจะแปลว่า ‘ไม่บอกตา’

คำว่า ‘เนด’ นี้ ชาวอำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราชใช้เป็นหางเสียงเมื่อต้องการปฏิเสธอะไร ๆ อย่างสิ้นเชิง เช่นว่า ‘ไม่บอกเนด’ ก็ให้เข้าใจว่าคือ ‘ไม่บอกเลย’ ‘ไม่รู้เนด’ ก็ ‘ไม่รู้เลย’ ‘ไม่เห็นเนด’ ก็ ‘ไม่เห็นเลย’ ส่วน ‘หม้ายเนด’ จึงคือ ‘หม้าย(ไม่)เลย’

ยังสืบที่มาไม่พบว่า ‘เนด’ นี้มาจากอะไร เคยเดาเอาอย่างหลวม ๆ จากคำ ‘ไม่บอกเนด’ ว่าคงมาจากชื่อเพลงบอกเนตรผู้เลื่องชื่อก็เห็นจะผิด เพราะมีใช้หลังคำกิริยาอื่นอีกมาก กับก็ไม่เคยได้ยินเนดว่ามี เพลงรู้ เพลงเห็น ร่วมสมัยกับเพลงบอก

ในที่นี้ จึงได้แต่ชวนผู้เคยใช้ เคยได้ยิน หรือร่วมประสบการณ์ โปรดแลกเปลี่ยนกันตามอัธยาศัย ที่คิดว่าจะเกี่ยวใคร่เชิญลงมาในบิ้งนี้ ที่ไม่เกี่ยวก็ขอเชื้อขอเชิญให้นั่งสดับอยู่บนหัวนาเถิด ฯ

ปล.
“ไม่เกี่ยว ก็นั่งหัวนา” นี้
ก็อีกสำนวนหนึ่งของชาวท่าศาลา