ที่มา : https://web.facebook.com/SanNakhonsithammarat…
ผู้เขียน : วันพระ สืบสกุลจินดา
เผยแพร่ : วันอังคารที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

รายละเอียด

บนยอดพระธาตุมีตลับทองคำ
แล้วในตลับทองคำ มีอะไร ?

เปิดไปพบข้อมูลของจารึก
และศิลปวัตถุห้อยแขวนบนปลียอดพระบรมธาตุเจดีย์
วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช
ซึ่งไขความสงสัยได้ว่าก้อนทองคำทรงกลมในภาพนี้
ตันหรือมีอะไรภายใน ?

ก้อนนี้มี ๔ ลูก
ไม่นับทรงแปดเหลี่ยมซึ่งอยู่ถัดล่างจากกลุ่มนี้ไปอีกหน่อย
ในรายงานการบูรณะเรียกว่า “ตลับทองคำ”
ใช้ลักษณะนามเรียกเป็น “ใบ”
และยอมรับว่าเป็นของที่ “จัดสร้างขึ้นใหม่”
ความใหม่นี้หมายถึงเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๗ แล้วเสร็จในอีกรุ่งปี

ลักษณะของทุกใบเป็นทรงกลม
มีฝาสำหรับครอบปิด – เปิด ทำเกลียวอยู่ด้านใน
ขนาดหลั่นกันจากใหญ่ไปเล็ก จาก ๑ ถึง ๔

ตลับทองคำใบที่ ๑
แขวนไว้ทางทิศตะวันออก
บรรจุแหวน ๑๓ รายการ
เป็นศิลปวัตถุที่เดิมห้อยแขวนไว้บริเวณพุ่มข้าวบิณฑ์

ตลับทองคำใบที่ ๒
แขวนไว้ทางทิศเหนือ
บรรจุพลอยเม็ดและพลอยชำรุดจำนวน ๑๗๖ ชิ้น

ตลับทองคำใบที่ ๓
แขวนไว้ทางทิศตะวันตก
บรรจุหัวนะโมจำนวน ๓๒ เม็ด และเงินพดด้วง ๒ เม็ด
ซึ่งแทรกอยู่ระหว่างแผ่นทองคำที่หุ้มปลียอด
พบขณะปลดแผ่นทองคำลงบูรณะ

ตลับทองคำใบที่ ๔
แขวนไว้ทางทิศใต้
บรรจุเหรียญโบราณ ๙ รายการ
พบอยู่ในสถานะคล้ายกับของในตลับที่ ๓
เป็นเหรียญรูปหงส์ ๑
รูปโค ๑
อักษรอาหรับจากแหล่งผลิตปัตตานี ๗

กับทั้งภายในทุกใบ
มีจารึกแผ่นทองระบุรายการสิ่งของ
และลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๓๘

ทั้งหมดนี้มีเรื่องในสนใจเพิ่ม ๒ ที่
ที่หนึ่งหัวนะโมทั้ง ๓๒
กับอีกที่คือเหรียญอาหรับทั้งมวล ฯ

ส่วนทุกศิลปวัตถุที่พบจะสื่อแสดงถึงอะไร อย่างไร
คงเป็นหน้าที่ของผู้สนใจใฝ่หาคำตอบกันตามสมควรต่อไป

ขอบพระคุณภาพจากคุณ Pholkrit Jinadit
และข้อมูลจากหนังสือจารึกและศิลปวัตถุห้อยแขวนบนปลียอดทองคำ พระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช ซึ่งได้รับความกรุณาจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตรชัย ศุกระกาญจน์