ที่มา : https://web.facebook.com/bunchar.pongpanich…
ผู้เขียน : บัญชา พงษ์พานิช
เผยแพร่ : วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

รายละเอียด

(bunchar.com เพื่อแผ่นดินเกิด ๒๐๒๐๐๙๑๗_๔)

ก่อนไปวัดจันวานนี้ ผมแวะเวียน วัดศรีทวี จังหวัดนครศรีธรรมราช หน่อยหนึ่ง
เป็นไปดังคาด คืองามมาก แม้กระทั่งหมรับที่ยกมากันก็ไม่ธรรมดา
ดูว่าเป็นของบุญจริง มิใช่ของเอามาจัดแสดงสวย ๆ

แถมมีการตั้งร้านขายของดีที่ท่ามอญเกือบครบครับ Nogia Sakura Vithaya Arporn

ทั้งไส้กรอก หนมจาก หัวครก แถมหนมจีนก็มีมาตั้งร้านด้วยครับ

เอาเป็นว่า งานวัดศรีทวีนี้ มีพิเศษเสมอ ๆ

๑๗ ก.ย. ๖๓ เวลา ๐๖.๓๖ น.
บ้านบวรรัตน์ ท่าวัง เมืองนคร