ที่มา : https://web.facebook.com/bunchar.pongpanich…
ผู้เขียน : บัญชา พงษ์พานิช
เผยแพร่ : วันเสาร์ที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

รายละเอียด

(bunchar.com เพื่อแผ่นดินเกิด ๒๐๒๐๐๗๑๘_๑)

หลังการเกาะติด พยายามตาม บอกต่อ และพลิกกลยุทธมาไม่รู้กี่กระบวน
#ท่ามกลางโควิดที่ระบาดอย่างอกสั่นขวัญแขวน

เมื่อเย็นวันที่ ๑๕ ก.ค. ท่านพระครูเหม ฯ โสพิทร์ แซ่ภู่ ก็เรียกหารือด่วน
ตอนไปถึงพระธาตุนั้น แม้เมฆครึ้ม แต่ #องค์สถูปธาตุขาวเด่นเป็นนิมิต

ท่านบอกว่า เจ้าคุณเทพ ฯ ให้เวลามาแล้ว
ผมถาม ป้าจอย ฝอยข่าว ป้าจอยฝอยข่าว ว่าทางสื่อสะดวกไหม ? … ได้เลย
ขยับปรับกันนิดหน่อย ท่านพระครูพรหม ฯ Chai Choti บอกว่าได้เลย
จะกราบหลวงพ่อ จจ.เจ้าคุณมหาเจือ
และเชิญพระมาลัยเล่มที่ได้คืนมาก่อนมาสำแดงด้วย
ผมกราบท่านเจ้าคุณพุทธ ฯ วัดศรีทวี จังหวัดนครศรีธรรมราช บอกว่าพร้อม

ซักซ้อมแล้ว แบ่งกันทำ ๓ งานทันที
ท่านพระครู ฯ เกลาโครงการจัดตั้ง #ศูนย์รับบิณฑบาตหนังสือบุดสมุดข่อยคืนเมืองนคร
Surachet Keawsakun ปรับ #หลักฐานการตามรอยเจอว่าคือการลักขโมยของ
ผมรับภาระยกร่างกำหนดการ

อีกปัญหาคือการหาลังหาหีบมาใส่ให้เหมาะสม
จึงกลับมาค้นหาลังแม่เก็บในบ้านได้ ๒ ใบ

จากนั้น ตกลงเชิญ หน.หอสมุดแห่งชาติมาร่วมด้วย
แล้วถูกเรียกหาออนไลน์อีกรอบ ว่านั้นว่านี้ จะนั้นจะนี้
จนตัดบทว่าเอางี้ ไม่ต้องหารืออะไรอีกมาก เลื่อนกันมาหลายรอบแล้ว

แล้วผลก็ออกมาอย่างที่ปรากฏ
คือเป็นข่าว และได้ข่าว และตำรวจประกาศว่าจับแล้ว ๑
กำลังจะจับอีก ๑ อาจจะเป็นคนใน

ป่านนี้ ไม่รู้ว่าถึงไหนแล้ว ทั้งคนรักษา คนลัก คนตามจับ

ท่านที่รับไปโดยไม่รู้ รวมทั้งท่านที่รู้เบาะแส
กรุณาเถิดครับผม
วานนี้ได้รับแจ้งมาว่า บางเล่มกำลังเดินทางมาถวายพระธาตุแล้ว
อีกเล่มสำคัญ ขอส่งที่สวนโมกข์กรุงเทพพรุ่งนี้ครับ

บ่ายโมง วันที่ ๒๒ นี้ ที่ สโมสรธรรมทาน – co dhamma space
หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ : Buddhadasa Indapanno Archives
จะมีเสวนาน้อย ๆ เรื่องนี้
ท่านใดสนใจหรือมีเบาะแส ขอเชิญพบกันครับ
ท่านอาจารย์ศรีศักร วัลลิโภดม กรุณามาชี้แนะด้วยครับ

๑๘ ก.ค. ๖๓ เวลา ๐๖.๓๐ น.
บ้านบวรรัตน์ ท่าวัง เมืองนคร