ที่มา : https://web.facebook.com/bunchar.pongpanich…
ผู้เขียน : บัญชา พงษ์พานิช
เผยแพร่ : วันอาทิตย์ที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

รายละเอียด

หากจะค้นหาประเพณีทางพระพุทธศาสนานี้ในสารบบคงไม่พบ
เพราะเป็นประเพณีที่เกิดที่เมืองนครศรีธรรมราชเมืองเดียว
เท่าที่รับทราบกันมาว่า คนเมืองนครนี้เป็นคนเมืองพระ
พอเข้าเดือนอ้ายเดือนยี่ที่อากาศเย็นยามเช้า
ก็เลยนัดกันไปก่อไฟถวายพระท่านได้อิงอุ่น
แล้วก็ทำสิ่งของถวายท่านขบฉันยามอรุณ

จากนั้นก็แผ่ขยายไปทั่วทั้งเมือง เรียก “ประเพณีให้ทานไฟ”
นัดหมายกันตามสะดวก วัดนั้นทีวัดนี้ที

มีความพยายามฟื้นคืนประเพณีนี้กันหลายแนว
แต่ที่ส่งผลมาก น่าจะเมื่อครั้ง ผอ.ททท.นศ. สุเทพ เกื้อสังข์ จากสงขลา
และหลายฝ่ายในนคร
เลือกให้นำการให้ทานไฟมาผนวกกับสวดมนต์ข้ามปีที่พระธาตุ
ที่พวกผมเริ่มกันในพระวิหารหลวง ก่อนจะไปทำที่สวนโมกข์กรุงเทพ
แล้วก็พัฒนาต่อ ๆ มา จนทุกวันนี้ …

เมื่อเช้านี้ทราบว่ามีหลายวัดมีบุญนี้กัน
เฉพาะที่ วัดศรีทวี จังหวัดนครศรีธรรมราช ก็ประมาณนี้
มีพระเณรจากหลายวัด รับอาราธนานิมนต์มากันหลายสิบ
ส่วนผู้คนนั้น ก็มากันล้นหลาม
ทำบุญหาของถวายพระกันก่อน
แล้วค่อยออกไปหากินกันเองครับ

ตอนก่อนเริ่มพิธี ผมถูกโยนไมค์ให้ได้พูด
ก็เลยขอโอกาสกราบเรียนและปรารภ ๓ เรื่อง

๑) พัฒนาการอันน่าชื่นชมของวัดศรีทวีและพวกเราทั้งหลาย
รวมทั้งประเพณีให้ทานไฟที่น่าพัฒนาต่อ
อาทิ กำหนดให้แน่ชัดแต่กลางปี ว่าปีนี้จะมีที่วัดไหนวันไหนบ้าง
เพื่อคนไกลจะมาร่วมได้ ไม่เช่นนั้น ก็จะได้แต่คนรายรอบและใกล้ ๆ เท่านั้น

๒) งานวัดบันดาลใจของศรีทวี ที่กำลังจะขยับอีกรอบ
เพื่อขยายผลเป็นวัดศูนย์เรียนรู้

๓) จาก ๑ และ ๒ กำลังนี้จึงจะลองขยับขับเคลื่อน “นครเมืองพระ” อีกคำรบ
บ่าย ๕ วันนี้ จะมีการนัดพระภิกษุจำนวนหนึ่งมาหารือนำร่อง
ที่วัดพระธาตุนคร
จากนั้น วันที่ ๑๙ ม.ค. บ่าย ๒ ที่ วง @นาครสนทนา
จะเปิดสาธารณะครับ

ท่านที่สนใจ ขอเรียนเชิญนะครับผม

๕ ม.ค. ๖๓ เวลา ๐๗.๕๕ น.
บ้านบวรรัตน์ ท่าวัง เมืองนคร