ที่มา : https://web.facebook.com/bunchar.pongpanich…
ผู้เขียน : บัญชา พงษ์พานิช
เผยแพร่ : วันอังคารที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

รายละเอียด

เกตุทอง พักตร์นาก องค์นวโลหะ
หัตถ์และบาทนิล เพิ่งพบแต่บาตรดิน

บอกกล่าวกันมาอย่างนี้ สำหรับพระลากสมัยอยุธยา
ที่ วัดศรีทวี จังหวัดนครศรีธรรมราช

มีจารึกที่ฐานโดยรอบ ยังอ่านได้ไม่ครบครับ
ทราบแต่ว่า “ออกญาพลเทพ” เป็นผู้สร้างที่วัดมังคุช
นอกนั้น รอการอ่านละเอียดของท่านพระครู ฯ @โสพิทร์ แซ่ภู่
กับคณะศิษย์ สุรเชษฐ์ แก้วสกุล ยศไกร กาญชนะชัย ครับผม

๑๕ ต.ค. ๖๒ เวลา ๒๑.๓๕ น.
บ้านท่าวัง สะพานควาย กทม.